VILKÅR OG BETINGELSER

Brugsbetingelser (“Brugsbetingelser”) til boobooSKI.coms websted og tjenester. Disse brugsbetingelser beskriver de vilkår og betingelser, under hvilke personer, der søger beskæftigelsesmuligheder eller andre individer eller enheder, der får adgang til dette websted ("du" eller "bruger") kan få adgang til og bruge dette websted eller nogen af ​​dets tjenester. Læs disse brugsbetingelser omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer disse brugsbetingelser, skal du ikke bruge dette websted eller nogen af ​​dets tjenester. Ved at bruge dette websted eller nogen af ​​dets tjenester, angiver du din accept af disse brugsbetingelser.

boobooSKI.com kan til enhver tid revidere disse vilkår for brug ved at offentliggøre de ændrede vilkår og / eller betingelser på dette websted. Sådanne ændrede vilkår og / eller betingelser gælder automatisk, når de offentliggøres på dette websted. Du skal gennemgå disse brugsbetingelser med jævne mellemrum, fordi de er bindende for dig, når du åbner eller bruger dette websted eller en af ​​dets tjenester.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

Brugsbetingelser (“Brugsbetingelser”) til boobooSKI.coms websted og tjenester. Disse brugsbetingelser beskriver de vilkår og betingelser, under hvilke personer, der søger beskæftigelsesmuligheder eller andre individer eller enheder, der får adgang til dette websted ("du" eller "bruger") kan få adgang til og bruge dette websted eller nogen af ​​dets tjenester. Læs disse brugsbetingelser omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer disse brugsbetingelser, skal du ikke bruge dette websted eller nogen af ​​dets tjenester. Ved at bruge dette websted eller nogen af ​​dets tjenester, angiver du din accept af disse brugsbetingelser.

boobooSKI.com kan til enhver tid revidere disse vilkår for brug ved at offentliggøre de ændrede vilkår og / eller betingelser på dette websted. Sådanne ændrede vilkår og / eller betingelser gælder automatisk, når de offentliggøres på dette websted. Du skal gennemgå disse brugsbetingelser med jævne mellemrum, fordi de er bindende for dig, når du åbner eller bruger dette websted eller en af ​​dets tjenester.

BRUG AF MATERIAL

boobooSKI.com bemyndiger brugeren til at se og midlertidigt downloade en enkelt kopi af materialerne (herunder men ikke begrænset til dokumenter, tekst, logoer, HTML-kode, grafik, knapikoner, lyde, lydklip, billeder, software og andre genstande), som stilles til rådighed af boobooSKI.com på dette websted ("Materialerne") udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug.

Alt materiale inkluderet på dette websted tilhører boobooSKI.com og er beskyttet af australske og internationale traktatbestemmelser og ophavsretlige love. Samlingen (hvilket betyder indsamling, arrangement og samling) af alt materiale på dette websted og al software, der bruges på dette websted, tilhører boobooSKI.com og er beskyttet af australske og internationale traktatbestemmelser og ophavsretlige love. Bortset fra midlertidige downloads, som det er nødvendigt for at få adgang til dette websted (som kun gemmes, så længe det er nødvendigt for sådan adgang), må materialerne på dette sted ikke kopieres, distribueres, downloades, transmitteres, ændres, udsendes, offentliggøres, reproduceres, genanvendt, genudgivet, genudgivet, uploadet, vist, solgt, offentligt udført eller på anden måde brugt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra boobooSKI.com Brug af materialerne på ethvert andet websted eller i et netværkskomputermiljø er forbudt.

Ud over at overtræde disse brugsbetingelser kan uautoriseret brug af materialerne krænke ophavsret, varemærke, patent og andre love.

PERMITTED BRUG AF WEBSTEDET

Dette websted og de materialer, der er inkluderet på dette websted (samlet "webstedet"), må kun bruges til lovlige formål af enkeltpersoner, såsom brugeren, der søger beskæftigelsesoplysninger. Du repræsenterer, garanterer og accepterer, at du ikke vil bruge (eller planlægge, opfordre eller hjælpe andre til at bruge) Webstedet til noget formål eller på nogen måde, der er forbudt i henhold til disse Brugsbetingelser. Det er brugerens ansvar at sikre, at din brug af webstedet overholder disse brugsbetingelser og at søge forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra boobooSKI.com til brug, der ikke er tilladt eller ikke udtrykkeligt er specificeret i disse brugsbetingelser.

FORBUDT BRUG AF WEB-STED

I forbindelse med din brug af sitet, vil du ikke:

(a) Efterligne enhver person eller enhed, herunder uden begrænsning en boobooSKI.com-medarbejder eller -agent, en autoriseret bruger af webstedet, en jobansøger eller en arbejdsgiver eller på anden måde forkert repræsentere din tilknytning til nogen person eller enhed.

(b) Opret ufuldstændige, forkerte eller unøjagtige oplysninger eller oplysninger, som ikke er dine egne til brug ved søgning på arbejde på heltid eller deltid på dine egne vegne.

(c) Registrer en e-mail-adresse, som du ikke ejer eller ikke har udtrykkelig tilladelse fra ejeren til at registrere.

(d) Krænk eller forsøg på at krænke Sikkerhed eller integritet på webstedet, herunder uden begrænsning:

(1) adgang til data, der ikke er beregnet til brugeren, eller logge ind på en server eller konto, som brugeren ikke har adgang til;

(2) forsøg på at undersøge, scanne eller teste et systems eller netværks sårbarhed eller at krænke sikkerheds- eller autentificeringsforanstaltninger uden korrekt tilladelse;

(3) forsøg på at forstyrre service til enhver bruger, vært eller netværk, herunder, uden begrænsning, indsendelse af en virus eller beskadigede data til webstedet, overbelastning, kontinuerlig udstationering af gentagen tekst, "oversvømmelse", "spamming", "mail bombing ”Eller“ styrter ”;

(4) videregivelse eller deling af din adgangskode til / med tredjepart eller brug af din adgangskode til ethvert uautoriseret formål;

(5) forsøg på at dechiffrere, dekompilere, adskille eller reverse engineer noget af indholdet eller softwaren, der omfatter eller på nogen måde udgør en del af webstedet;

(6) afsendelse af uopfordret reklame, reklamemateriale, e-mail, “junk mail”, “chain letters” eller enhver anden form for anmodning; eller

(7) smedning af en TCP / IP-pakkehoved eller en hvilken som helst del af headerinformationen i enhver e-mail eller post.

Krænkelse af webstedets, systemets eller netværkssikkerheden kan resultere i civilretligt eller strafferetligt ansvar. boobooSKI.com vil undersøge forekomster, der kan involvere sådanne overtrædelser og kan involvere, og samarbejde med, retshåndhævende myndigheder i at retsforfølge brugere, der er involveret i sådanne overtrædelser.

BRUGERINFORMATION

Når du registrerer dig på webstedet, indsamler boobooSKI.com nogle personlige oplysninger. Oplysninger, der kan indsamles, inkluderer navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer. Ud over vilkårene og betingelserne for enhver privatlivspolitik på dette websted forstår du og accepterer at boobooSKI.com og dets tilknyttede selskaber kan få adgang til, bruge og gemme disse oplysninger på ubestemt tid og kan indsamle og behandle informationerne i en eller flere databaser, der direkte vedligeholdes eller indirekte af boobooSKI.com boobooSKI.com bruger sine bedste bestræbelser på at beskytte dine personlige oplysninger. Du forstår og er dog enig i, at boobooSKI.com ikke har kontrol over noget, der forekommer på servere, der ikke er kontrolleret af boobooSKI.com Yderligere, i det omfang, at du inkluderer dine personlige oplysninger (inklusive e-mail-adresse), når du registrerer dig på webstedet, boobooSKI.com kan ikke kontrollere brugen af ​​sådanne oplysninger fra tredjepartsklienter af boobooSKI.com, der henter dine oplysninger fra boobooSKI.com. Se venligst fortrolighedserklæringen på dette websted for yderligere oplysninger om dine oplysninger.

BRUGERKOMMUNIKATIONER

Du forstår og er enig i, at i tilfælde af at du kommunikerer information, feedback, data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller andre ting til boobooSKI.com vedrørende boobooSKI.com, webstedet eller de tjenester, der tilbydes på webstedet, skal enhver sådan kommunikation være anses for ikke at være fortrolige og skal blive boobooSKI.coms ejendom, og boobooSKI.com er frit til at gengive, bruge, videregive og distribuere sådan kommunikation til andre uden begrænsning.

BRUGSANVISNINGER

Du forstår og accepterer, at ved at indsende information til boobooSKI.com i form af lyd, video eller fotografier, hvad enten de sendes via webstedet eller på anden måde, kan sådanne oplysninger offentliggøres eller distribueres af boobooSKI.com til tredjepartsklienter og vil blive søgbare og synlige af sådanne tredjepartsklienter på boobooSKI.com. boobooSKI.com bruger sine bedste bestræbelser på kun at give adgang til disse oplysninger til sådanne klienter. Du forstår og er dog enig i, at boobooSKI.com ikke er ansvarlig eller hæftet, hvis nogle andre tredjeparter undgår sikkerhedsforanstaltninger og får adgang til sådanne oplysninger. boobooSKI.com ophører med at offentliggøre, distribuere eller stille dine oplysninger til rådighed for tredjepartsklienter efter modtagelse af en skriftlig anmodning fra dig. Du forstår og er dog enig i, at boobooSKI.coms klienter, der har adgang til sådanne oplysninger, kan have opbevaret en kopi af informationen i deres egne filer eller databaser. boobooSKI.com er ikke ansvarlig for opbevaring, brug eller fortrolighed af dine oplysninger i sådanne tilfælde.

BEMÆRKNINGER TIL STYRKEFORMATION

Du forstår og accepterer, at du udelukkende er ansvarlig for formen, indholdet og nøjagtigheden af ​​alle oplysninger, der er indsendt af dig på webstedet. Du forstår og accepterer endvidere, at dine oplysninger ved at gøre dette kan søges og kan ses af og kan videresendes, transmitteres eller overføres til tredjepartskunder på boobooSKI.com (som kan indeholde rekrutterere og placeringskonsulenter). boobooSKI.com bruger sine bedste bestræbelser på kun at give adgang til dine oplysninger til sådanne klienter. Du forstår og er dog enig i, at boobooSKI.com ikke er ansvarlig eller ansvarlig, hvis nogle andre tredjeparter undgår sikkerhedstiltag og får adgang til dine oplysninger. Du kan fjerne eller anmode om fjernelse af dine oplysninger fra boobooSKI.coms database eller anmode om, at dine oplysninger ikke videresendes på ethvert tidspunkt. Du forstår og er dog enig i, at boobooSKI.coms klienter, der har adgang til databasen eller har modtaget dine oplysninger, muligvis har opbevaret en kopi af dine oplysninger i deres egne filer eller databaser. boobooSKI.com er ikke ansvarlig for opbevaring, brug eller fortrolighed af oplysninger i sådanne tilfælde.

INGEN ANSVAR

Webstedet og materialerne kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. boobooSKI.com fremsætter ingen repræsentationer om nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af ​​webstedet eller materialerne, og brug af webstedet og materialerne er på din egen risiko. Ændringer foretages periodisk på webstedet og kan til enhver tid foretages af boobooSKI.com

boobooSKI.com er ikke at betragte som en arbejdsgiver med hensyn til din brug af webstedet, og boobooSKI.com er ikke ansvarlig for beskæftigelsesbeslutninger, uanset årsag, truffet af enhver enhed, der tilbyder beskæftigelsesmuligheder gennem webstedet. Derudover må intet i disse brugsbetingelser fortolkes til at garantere beskæftigelse for enhver bruger i et bestemt tidsrum. Desuden anerkender og accepterer brugeren, at der ikke eksisterer et joint venture-, partnerskabs-, ansættelses- eller agenturforhold mellem Bruger og boobooSKI.com som et resultat af disse brugsbetingelser eller din brug af webstedet.

LIGE BESKÆFTIGELSE MULIGHED

boobooSKI.com er forpligtet til lige muligheder for beskæftigelse og arbejdsgiverorganisationer overholder gældende love om lige muligheder i Japan.

BEMÆRKELSESVEKSLINGER

Dette websted inkluderer en service, hvor boobooSKI.coms tredjepartskunder via boobooSKI.com kan tilbyde et tentativt tilbud om beskæftigelse (i afventning af deres ankomst til Japan, med et passende Visa, der tillader arbejde i Japan) til visse kandidater. Ud over de øvrige vilkår og betingelser i disse brugsbetingelser, i det omfang du deltager som kandidat i en sådan udveksling, anerkender og accepterer brugeren følgende:

(a) boobooSKI.com påtager sig intet ansvar eller ansvar for eksistensen og tilgængeligheden af ​​nogen beskæftigelsesmuligheder hos de tilbudende enheder, eller en sådan enheds evne og vilje til at ansætte dig.

(b) Selvom vi altid vil være i kontakt, når som helst du har brug for, påtager boobooSKI.com ikke noget ansvar eller ansvar for dig, mens du er i Japan. Mens du er i Japan, vil du være under konstant overvågning af vores partner japanske jobagentur, som regelmæssigt vil være i kontakt med dig og din arbejdsgiver. Selvom de altid vil være der for at hjælpe dig, påtager de sig heller ikke noget ansvar eller ansvar for dig. I din fritid er du ansvarlig for dig selv (derfor er rejseforsikring obligatorisk for alle deltagere). I løbet af din arbejdstid vil du blive dækket direkte af din arbejdsgiver under den japanske "Rousai" arbejdsforsikringsordning.

(c) Bruger frigiver herved boobooSKI.com, dets indholdsleverandører og tjenesteudbydere, dets og deres officerer, direktører, ansatte, agenter og tilknyttede virksomheder fra alle krav, krav og skader (faktisk og følgeskab) af enhver art og art, kendt og ukendt, mistænkt og ikke-mistænkt, afsløret og ikke afsløret, der stammer fra eller på nogen måde forbundet med ansættelsesstillinger, der tilbydes eller faktisk accepteres.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Du påtager dig alt ansvar og risiko for din brug af dette websted og internettet generelt. Dette websted og de informationer, der er givet på det, leveres på en "som den er" og "som tilgængelig" basis uden garantier af nogen art, enten udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, garantier om titel, ikke-krænkelse eller underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Intet råd eller information givet af boobooSKI.com, dets datterselskaber eller deres respektive medarbejdere må ændre det foregående eller skabe nogen garanti. boobooSKI.com og dets indholdsleverandører og tjenesteudbydere fraskriver sig udtrykkeligt enhver garanti for, at oplysningerne på dette system eller på internettet generelt vil være uafbrydelige eller fejlfri, eller at information, software eller andet materiale, der er tilgængeligt fra systemet, er fri for vira eller andet skadelige komponenter. boobooSKI.com giver ingen garantier overhovedet for, at du får nogen beskæftigelse via dette websted, eller garantier for (og påtager sig intet ansvar for) nogen beskæftigelse, du måtte få.

BoobooSKI.com og dets indholdsleverandører og tjenesteudbydere er under ingen omstændigheder ansvarlige for direkte, indirekte, straffende, tilfældige, specielle eller følgeskader, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med brugen af ​​dette websted eller med forsinkelse eller manglende evne at bruge det, eller til oplysninger eller tjenester, der er opnået via dette websted, eller på anden måde opstået som følge af brugen af ​​dette websted, internettet generelt eller på andet grundlag (hvad enten det drejer sig om kontrakt, erstatning, strengt ansvar eller andet).

Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller utilsigtede skader, er ovennævnte begrænsning muligvis ikke gældende for dig. Hvis denne begrænsning af ansvaret eller udelukkelsen af ​​garantien, der er beskrevet ovenfor, ikke finder anvendelse eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, skal boobooSKI.com's største ansvar over for dig for enhver form for skader for alle krav, der stammer fra brugen af ​​webstedet eller materialerne, være begrænset til australske $ 100.00.

AFSLUTNING

boobooSKI.com forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at forfølge alle dets juridiske retsmidler, herunder uden begrænsning, øjeblikkelig ophør af din registrering på webstedet og / eller enhver anden service leveret til dig af boobooSKI.com, ved enhver overtrædelse fra dig af disse brugsbetingelser.

Derudover forbeholder boobooSKI.com retten til at annullere bekræftelse af stillinger til ansøgere, hvor omstændighederne nødvendiggør en sådan handling. Tilsvarende forbeholder arbejdsgivere (hoteller / resorts) retten til at annullere aftaler i tilfælde af, at uforudsete omstændigheder kræver en reduktion i antallet af deltidsansatte, uformelle og sæsonbestemte medarbejdere. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, vejret, medicinske nødsituationer og den økonomiske situation.

SKADESLØSHOLDELSE

Bruger accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde uskadelig boobooSKI.com, dets indholdsleverandører og tjenesteudbydere og dets og deres officerer, direktører, ansatte, agenter og tilknyttede virksomheder fra og imod ethvert krav, handlinger eller krav, herunder uden begrænsning rimelig juridisk og regnskabsmæssige gebyrer, der påstås eller skyldes din brug af webstedet eller materialerne eller din overtrædelse af disse brugsbetingelser. boobooSKI.com skal straks give dig besked om ethvert sådant krav, søgsmål eller forløb og skal hjælpe dig på din bekostning med at forsvare ethvert sådant krav, en sag eller en procedure.

GENEREL

boobooSKI.com og dets indholdsleverandører og tjenesteudbydere repræsenterer ikke, at webstedet eller materialet er passende eller tilgængeligt til brug i andre jurisdiktioner, og adgang til dem fra jurisdiktioner, hvor dets indhold er ulovligt eller forbudt. De, der vælger at få adgang til webstedet fra andre jurisdiktioner gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af gældende lokale love. Du må ikke bruge eller eksportere materialerne i strid med australske eksportlove og forskrifter. Ethvert krav, der vedrører webstedet eller materialerne, styres af de materielle love i staten Victoria, Australien og internationale traktatbestemmelser uden at give virkning til nogen principper for lovkonflikter og uden henvisning til De Forenede Nationers konvention fra 1980 Internationalt salg af varer. Bruger og boobooSKI.com samtykker herved til den eksklusive jurisdiktion og mødested for enhver handling eller tvist, der opstår i henhold til disse brugsbetingelser i de statslige eller føderale domstole i Melbourne, Victoria, Australien og internationale traktatbestemmelser. Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser viser sig at være ugyldig af en domstol, der har kompetent jurisdiktion, påvirker ugyldigheden af ​​en sådan bestemmelse ikke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser i disse brugsbetingelser, som forbliver i fuld kraft og virkning. Intet frafald af nogen vilkår i disse brugsbetingelser betragtes som en yderligere eller vedvarende afkald på en sådan eller nogen anden betingelse. Medmindre det udtrykkeligt fremgår af en bestemt "Juridisk meddelelse", softwarelicens eller yderligere brugsbetingelser på bestemte sider eller tjenester på webstedet eller linket til webstedet, som du accepterer at være bundet til, udgør disse brugsbetingelser den komplette aftale mellem dig og boobooSKI.com vedrørende det heri anførte emne og erstatter alle forudgående eller samtidige forhandlinger, aftaler eller repræsentationer i relation hertil.

LÆR MER OM BOOBOOSKI