TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA

Téarmaí Úsáide (“Téarmaí Úsáide”) le haghaidh láithreán gréasáin agus seirbhísí boobooSKI.com. Déanann na Téarmaí Úsáide seo cur síos ar na téarmaí agus na coinníollacha faoinar féidir le daoine atá ag lorg deiseanna fostaíochta nó aon duine nó aonán eile atá ag teacht ar an láithreán gréasáin seo (“tú” nó “Úsáideoir”) an láithreán gréasáin seo nó aon cheann dá sheirbhísí a rochtain agus a úsáid. Léigh na Téarmaí Úsáide seo go cúramach le do thoil. Mura nglacann tú leis na Téarmaí Úsáide seo, ná húsáid an láithreán gréasáin seo ná aon cheann dá sheirbhísí. Tríd an láithreán gréasáin seo nó aon cheann dá sheirbhísí a úsáid, tá tú ag léiriú go bhfuil tú ag glacadh leis na Téarmaí Úsáide seo.

féadfaidh boobooSKI.com na Téarmaí Úsáide seo a leasú tráth ar bith trí na téarmaí agus / nó na coinníollacha leasaithe a phostáil ar an láithreán gréasáin seo. Beidh aon téarmaí agus / nó coinníollacha leasaithe den sórt sin éifeachtach go huathoibríoch nuair a chuirtear ar an suíomh gréasáin seo iad. Ba chóir duit na Téarmaí Úsáide seo a athbhreithniú go tréimhsiúil mar go bhfuil siad ceangailteach ort nuair a bhíonn tú ag teacht ar an suíomh gréasáin seo nó ag úsáid aon cheann dá sheirbhísí.

TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁID

Téarmaí Úsáide (“Téarmaí Úsáide”) le haghaidh láithreán gréasáin agus seirbhísí boobooSKI.com. Déanann na Téarmaí Úsáide seo cur síos ar na téarmaí agus na coinníollacha faoinar féidir le daoine atá ag lorg deiseanna fostaíochta nó aon duine nó aonán eile atá ag teacht ar an láithreán gréasáin seo (“tú” nó “Úsáideoir”) an láithreán gréasáin seo nó aon cheann dá sheirbhísí a rochtain agus a úsáid. Léigh na Téarmaí Úsáide seo go cúramach le do thoil. Mura nglacann tú leis na Téarmaí Úsáide seo, ná húsáid an láithreán gréasáin seo ná aon cheann dá sheirbhísí. Tríd an láithreán gréasáin seo nó aon cheann dá sheirbhísí a úsáid, tá tú ag léiriú go bhfuil tú ag glacadh leis na Téarmaí Úsáide seo.

féadfaidh boobooSKI.com na Téarmaí Úsáide seo a leasú tráth ar bith trí na téarmaí agus / nó na coinníollacha leasaithe a phostáil ar an láithreán gréasáin seo. Beidh aon téarmaí agus / nó coinníollacha leasaithe den sórt sin éifeachtach go huathoibríoch nuair a chuirtear ar an suíomh gréasáin seo iad. Ba chóir duit na Téarmaí Úsáide seo a athbhreithniú go tréimhsiúil mar go bhfuil siad ceangailteach ort nuair a bhíonn tú ag teacht ar an suíomh gréasáin seo nó ag úsáid aon cheann dá sheirbhísí.

ÚSÁID ÁBHAIR

údaraíonn boobooSKI.com don Úsáideoir cóip amháin de na hábhair a fheiceáil agus a íoslódáil go sealadach (lena n-áirítear doiciméid, téacs, lógónna, cód HTML, grafaicí, deilbhíní cnaipe, fuaimeanna, clipeanna fuaime, íomhánna, bogearraí agus míreanna eile, ach gan a bheith teoranta dóibh) go ar fáil ag boobooSKI.com ar an suíomh seo (na “Ábhair”) chun do úsáid phearsanta, neamhthráchtála amháin.

Is le boobooSKI.com na hábhair go léir atá ar an láithreán seo agus tá siad cosanta ag forálacha conarthaí na hAstráile agus idirnáisiúnta agus dlíthe cóipchirt. Is éard atá i dtiomsú (a chiallaíonn bailiú, socrú agus cóimeáil) na nÁbhar uile ar an suíomh seo agus na bogearraí go léir a úsáidtear ar an suíomh seo ná maoin boobooSKI.com agus tá siad cosanta ag forálacha conartha na hAstráile agus idirnáisiúnta agus dlíthe cóipchirt. Seachas íoslódálacha sealadacha mar is gá chun rochtain a fháil ar an suíomh seo (nach stórálfar ach amháin a fhad is atá sé riachtanach don rochtain sin), ní féidir na hábhair ar an suíomh seo a chóipeáil, a dháileadh, a íoslódáil, a tharchur, a mhodhnú, a phostáil, a fhoilsiú, a atáirgeadh, a atáirgeadh, a athúsáid, a athfhoilsiú, a stóráil, a uaslódáil, a thaispeáint, a dhíol, a dhéanamh go poiblí nó a úsáid ar bhealach eile gan cead sainráite i scríbhinn ó boobooSKI.com Tá toirmeasc ar úsáid na nÁbhar ar aon suíomh gréasáin eile nó i dtimpeallacht ríomhaireachta líonraithe.

Chomh maith leis na Téarmaí Úsáide seo a shárú, d'fhéadfadh úsáid neamhúdaraithe na nÁbhar dlíthe cóipchirt, trádmhairc, paitinne agus eile a shárú.

ÚSÁIDÍ A CHUR ISTEACH AR AN LÁITHREÁN WEB

Ní fhéadfaidh daoine aonair, amhail an t-úsáideoir, faisnéis fostaíochta a úsáid chun críocha dleathacha an láithreán gréasáin seo agus na hábhair atá ar an suíomh seo (i dteannta a chéile, an “Suíomh”). Is ionann tú, barántas, agus aontú nach n-úsáidfidh tú an Suíomh (nó go ndéanfaidh tú é a phleanáil, a spreagadh nó cabhrú le daoine eile é a úsáid) chun críche ar bith nó ar bhealach ar bith atá toirmiscthe ag na Téarmaí Úsáide seo. Tá sé de fhreagracht ar an Úsáideoir a chinntiú go gcloíonn d'úsáid an Láithreáin leis na Téarmaí Úsáide seo agus cead i scríbhinn roimh ré a lorg ó boobooSKI.com le haghaidh aon úsáidí nach gceadaítear nó nach sonraítear go sainráite sna Téarmaí Úsáide seo.

ÚSÁIDÍ A THABHAIRT AR AN LÁITHREÁN WEB

Maidir le d’úsáid an Láithreáin, ní dhéanfaidh tú:

(a) Ainmnigh aon duine nó eintiteas, lena n-áirítear gan teorannú fostaí nó gníomhaire boobooSKI.com, úsáideoir údaraithe ar an Láithreán, iarratasóir poist, nó fostóir, nó míthuairiscigh do pháirtí le haon duine nó aonán.

(b) Aon fhaisnéis nó eolas neamhiomlán, bréagach nó míchruinn nach leat féin í a úsáid chun fostaíocht a lorg ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha ar do shon féin.

(c) Cláraigh seoladh ríomhphoist nach bhfuil tú féin nó nach bhfuil cead sainráite agat ón úinéir clárú.

(d) Seachain nó déan iarracht slándáil nó sláine an Láithreáin a shárú, lena n-áirítear, gan teorainn:

(1) rochtain a fháil ar shonraí nach bhfuil beartaithe don Úsáideoir nó logáil isteach i bhfreastalaí nó i gcuntas nach bhfuil údaraithe ag an Úsáideoir rochtain a fháil orthu;

(2) ag iarraidh leochaileacht córais nó líonra a thástáil, a scanadh nó a thástáil nó bearta slándála nó fíordheimhnithe a shárú gan údarú cuí;

(3) iarracht a dhéanamh cur isteach ar sheirbhís d'aon úsáideoir, óstach nó líonra, lena n-áirítear, gan teorainn, víreas nó sonraí truaillithe a chur faoi bhráid an tSuímh, ró-ualú, postáil leanúnach téacs athchleachtach, “tuile”, “buamáil post” “Nó“ crashing ”;

(4) do phasfhocal a nochtadh nó a roinnt le / le haon tríú páirtithe nó do phasfhocal a úsáid chun críche neamhúdaraithe ar bith;

(5) aon cheann de na hábhair nó na bogearraí a chuimsíonn nó a dhéanann suas cuid den Láithreán nó a dhéanann suas aon chuid den Láithreán a dhífhabhtú, a dhíchoimisiúnú, a dhí-chomhdhlúthú nó a fhreaschur;

(6) fógraíocht gan iarraidh, ábhair phoiblíochta, r-phost, “junk mail”, “litreacha slabhra”, nó aon chineál eile sirtheoireachta a sheoladh; nó

(7) aon cheanntásc phacáiste TCP / IP a chruthú nó aon chuid den fhaisnéis header in aon ríomhphost nó postáil.

D'fhéadfaí dliteanas sibhialta nó coiriúil a bheith mar thoradh ar sháruithe ar shlándáil suímh, córais nó líonra. imscrúdóidh boobooSKI.com tarluithe a bhféadfadh sáruithe den sórt sin a bheith i gceist iontu agus a bhféadfadh údaráis um fhorghníomhú an dlí a bheith páirteach iontu agus úsáideoirí a bhfuil baint acu le sáruithe den sórt sin a ionchúiseamh.

EOLAS ÚSÁIDEOIRÍ

Nuair a chláraíonn tú ar an Suíomh, bailíonn boobooSKI.com roinnt faisnéise pearsanta. Áirítear leis an bhfaisnéis a fhéadfar a bhailiú ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, agus uimhir ghutháin. Chomh maith le téarmaí agus coinníollacha aon pholasaí príobháideachais ar an Láithreán seo, tuigeann tú agus aontaíonn go bhféadfaidh boobooSKI.com agus a chleamhnaithe an fhaisnéis seo a rochtain, a úsáid agus a stóráil ar feadh tréimhse éiginnte agus féadfaidh siad an fhaisnéis a bhailiú agus a phróiseáil i mbunachar sonraí amháin nó níos mó a choimeádtar go díreach nó go hindíreach ag boobooSKI.com úsáideann boobooSKI.com a chuid iarrachtaí is fearr chun do chuid faisnéise pearsanta a chosaint. Mar sin féin, tuigeann tú agus aontaíonn tú nach bhfuil aon smacht ag boobooSKI.com ar aon rud a tharlaíonn ar fhreastalaithe nach bhfuil faoi rialú boobooSKI.com Thairis sin, sa mhéid go gcuireann tú do chuid faisnéise pearsanta (seoladh ríomhphoist san áireamh) nuair a chláraíonn tú ar an Suíomh, Ní féidir le boobooSKI.com rialú a dhéanamh ar úsáid faisnéise den sórt sin ag tríú páirtithe cliaint boobooSKI.com a fhaigheann do chuid faisnéise ó boobooSKI.com Féach an Ráiteas Príobháideachta ar an Suíomh seo le haghaidh tuilleadh sonraí maidir le do chuid faisnéise.

CUMARSÁID ÚSÁIDEOIRÍ

Tuigeann tú agus aontaíonn tú go ndéanfaidh aon chumarsáid den sórt sin aon fhaisnéis, aiseolas, sonraí, ceisteanna, tuairimí, moltaí nó nithe eile a chur in iúl do boobooSKI.com maidir le boobooSKI.com, an Suíomh, nó na seirbhísí a thairgtear ar an Suíomh. measfar nach bhfuil sé faoi rún agus tiocfaidh sé chun bheith ina mhaoin ag boobooSKI.com, agus beidh boobooSKI.com saor chun an chumarsáid sin a atáirgeadh, a úsáid, a nochtadh agus a dháileadh ar dhaoine eile, gan teorainn.

AIGHNEACHTAÍ ÚSÁIDEOIRÍ

Tuigeann tú agus aontaíonn tú go gcuirfidh boobooSKI.com faisnéis den sórt sin ar fáil do chliaint tríú páirtí agus go mbeidh sí á cur isteach trí boobooSKI.com i bhfoirm fuaime, físe nó grianghraf, cibé acu trí Láithreán nó ar shlí eile. inchuardaithe agus infheicthe ag cliaint tríú páirtí den sórt sin de boobooSKI.com. úsáideann boobooSKI.com a chuid iarrachtaí is fearr chun rochtain ar an bhfaisnéis seo a thabhairt do chliaint den sórt sin amháin. Mar sin féin, tuigeann tú agus aontaíonn tú nach bhfuil boobooSKI.com freagrach nó faoi dhliteanas má dhéanann tríú páirtí eile bearta slándála a sheachaint agus má fhaigheann sé rochtain ar fhaisnéis den sórt sin. Scoirfidh boobooSKI.com do chuid faisnéise a fhoilsiú, a dháileadh, nó a chur ar fáil do chliaint tríú páirtí nuair a fhaightear iarratas i scríbhinn uait. Tuigeann tú agus aontaíonn tú, áfach, go bhféadfadh cliaint boobooSKI.com a bhfuil rochtain acu ar fhaisnéis den sórt sin cóip den fhaisnéis a choinneáil ina gcomhaid nó ina mbunachar sonraí féin. níl boobooSKI.com freagrach as do chuid faisnéise a choinneáil, a úsáid nó a phríobháidiú i gcásanna den sórt sin.

AIGHNEACHTAÍ FOIRM INCHÁILITHEACHTA

Tuigeann tú agus aontaíonn tú go bhfuil tú freagrach as foirm, inneachar agus cruinneas aon eolais a chuireann tú isteach ar an Suíomh. Tuigeann tú tuilleadh agus aontaíonn tú, trí sin a dhéanamh, go mbeidh do chuid faisnéise inchuardaithe agus infheicthe ag agus gur féidir iad a chur ar aghaidh, a tharchur, nó a chur chuig cliaint tríú páirtí boobooSKI.com (a bhféadfadh earcaithe agus comhairleoirí socrúcháin a bheith san áireamh). úsáideann boobooSKI.com a chuid iarrachtaí is fearr chun rochtain ar do chuid faisnéise a thabhairt do chliaint den sórt sin amháin. Mar sin féin, tuigeann tú agus aontaíonn tú nach bhfuil boobooSKI.com freagrach nó faoi dhliteanas má dhéanann tríú páirtí eile bearta slándála a sheachaint agus má fhaigheann tú rochtain ar do chuid faisnéise. Is féidir leat do chuid faisnéise a bhaint de bhunachar sonraí boobooSKI.com nó iarraidh ort é a bhaint nó a iarraidh nach gcuirfear do chuid faisnéise ar aghaidh ag am ar bith. Tuigeann tú agus aontaíonn tú, áfach, go bhféadfadh cliaint boobooSKI.com a bhfuil rochtain acu ar an mbunachar sonraí nó a fuair do chuid faisnéise cóip de do chuid faisnéise a choinneáil ina gcomhaid nó ina mbunachar sonraí féin. níl boobooSKI.com freagrach as faisnéis a choinneáil, a úsáid nó a phríobháidiú i gcásanna dá leithéid.

NÍL DLITEANAS

D'fhéadfadh míchruinneas nó earráidí clóghrafaíochta a bheith sa Láithreán agus sna hábhair. ní dhéanann boobooSKI.com aon uiríll maidir le cruinneas, iontaofacht, iomláine, nó tráthúlacht an Láithreáin nó na nÁbhar, agus is ar do phriacal féin atá úsáid an tSuímh agus na n-Ábhair. Déantar athruithe ar an Suíomh go tréimhsiúil agus is féidir le boobooSKI.com iad a dhéanamh tráth ar bith

Ní mheasfar gur fostóir é boobooSKI.com maidir le d’úsáid an Láithreáin agus ní bheidh boobooSKI.com freagrach as aon chinntí fostaíochta a dhéanann aon eintiteas a thairgeann deiseanna fostaíochta tríd an Suíomh, ar chúis ar bith. Ina theannta sin, ní fhorléireofar aon ní sna Téarmaí Úsáide seo chun fostaíocht a ráthú d'aon úsáideoir ar feadh tréimhse áirithe ama. Thairis sin, admhaíonn agus aontaíonn Úsáideoir nach bhfuil aon ghaol comhfhiontair, comhpháirtíochta, fostaíochta nó gníomhaireachta ann idir Úsáideoir agus boobooSKI.com mar thoradh ar na Téarmaí Úsáide seo nó ar an úsáid a bhaineann tú as an Suíomh.

DEISEANNA FOSTAÍOCHTA COMHIONANNAIS

Tá boobooSKI.com tiomanta do dheiseanna fostaíochta comhionanna agus comhlíonann eagraíochtaí fostóirí na dlíthe um dheiseanna fostaíochta is infheidhme sa tSeapáin.

TREORACHA FOSTAÍOCHTA

Áirítear leis an Suíomh seo seirbhís trína bhféadfaidh cliaint tríú páirtí boobooSKI.com, trí boobooSKI.com, tairiscint fostaíochta a thairiscint (d'iarrthóir Víosa cuí sa tSeapáin) go dtí iarrthóirí áirithe. Chomh maith le téarmaí agus coinníollacha eile na dTéarmaí Úsáide seo, a mhéid a ghlacann tú páirt mar iarrthóir i malartú den sórt sin, admhaíonn agus aontaíonn Úsáideoir an méid seo a leanas:

(a) ní ghlacann boobooSKI.com aon fhreagracht ná dliteanas as aon deiseanna fostaíochta a bheith ann agus a bheith ar fáil leis na heintitis thairisceana, ná as cumas agus toilteanas aon eintitis a fhostaíonn tú.

(b) Cé go mbeidh muid i dteagmháil i gcónaí aon uair is gá duit, ní ghlacann boobooSKI.com aon fhreagracht ná dliteanas ort féin agus tú sa tSeapáin. Agus tú sa tSeapáin beidh tú faoi mhaoirseacht leanúnach ár gcomhpháirtí poist Seapáine, a bheidh i dteagmháil leat féin agus le d'fhostóir go rialta. Cé go mbeidh siad ann chun cabhrú leat i gcónaí, ní ghlacann siad aon fhreagracht ná dliteanas ortsa ach an oiread. Le linn do chuid ama saor, beidh tú faoi dhliteanas duit féin (agus sin an fáth go bhfuil Árachas Taistil éigeantach do gach rannpháirtí). Le linn do chuid uaireanta oibre, beidh d'fhostóir clúdaithe go díreach agat faoi scéim Árachais Oibre na Seapáine “Rousai”.

(c) Scaoileann an t-úsáideoir boobooSKI.com, a sholáthraithe ábhair agus a sholáthraithe seirbhíse, a n-oifigigh, a stiúrthóirí, a bhfostaithe, a ngníomhairí, agus a gcuid cleamhnaithe, ó gach éileamh, éileamh, agus damáiste (iarbhír agus iarmhartach) de gach cineál agus cineál, ar eolas agus anaithnid, a bhfuil amhras fúthu agus nach bhfuiltear ag súil leo, nochta agus neamhnochta, a eascraíonn as poist fostaíochta a thairgtear nó a nglactar leo i ndáiríre.

SÉANADH AGUS TEORANNÚ DLITEANAIS

Glacann tú leis an bhfreagracht agus an riosca go léir as úsáid an láithreáin seo agus as an idirlíon i gcoitinne. Soláthraítear an suíomh seo agus an fhaisnéis a chuirtear ar fáil air ar bhonn “mar atá” agus “mar atá ar fáil” gan barántais de chineál ar bith, sainráite nó intuigthe, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do bharántais teidil, neamh-shárú nó barántaí intuigthe infhostaitheachta nó aclaíocht chun críche áirithe. Ní dhéanfaidh aon chomhairle nó faisnéis a thugann boobooSKI.com, a chleamhnaithe nó a bhfostaithe faoi seach modhnú ar an méid sin roimhe seo nó cruthófar aon bharántas. Déanann boobooSKI.com agus a sholáthraithe ábhair agus a sholáthróirí seirbhíse aon bharántas a dhiúltú go sainráite go mbeidh an fhaisnéis ar an gcóras seo nó ar an idirlíon neamh-idirbhriste nó saor ó earráid nó go bhfuil aon fhaisnéis, bogearraí nó ábhair eile atá inrochtana ón gcóras saor ó víris nó eile comhpháirteanna díobhálacha. ní dhéanann boobooSKI.com aon bharántas ar bith a gheobhaidh tú aon fhostaíocht tríd an suíomh seo, ná aon bharántas faoi (agus nach nglacann aon fhreagracht as) aon fhostaíocht a gheobhaidh tú.

Ar aon chuma, beidh boobooSKI.com agus a sholáthraithe ábhair agus a sholáthraithe seirbhíse faoi dhliteanas as aon damáistí díreacha, indíreacha, pionósacha, teagmhasacha, speisialta nó iarmhartacha a eascraíonn as úsáid an tsuímh seo nó a bhaineann leis an moill nó an neamhábaltacht chun é a úsáid, nó chun aon fhaisnéis nó seirbhísí a fhaightear tríd an láithreán seo, nó a eascraíonn as úsáid an láithreáin seo, an t-idirlíon go ginearálta nó ar aon bhonn eile (cibé acu bunaithe ar chonradh, tort, dliteanas dian nó ar shlí eile).

Toisc nach gceadaíonn roinnt stát nó dlínsí dliteanas i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha, ní fhéadfaidh an teorannú thuas a bheith i bhfeidhm ort. Má choinnítear an teorannú dliteanais seo nó an t-eisiamh baránta atá leagtha amach thuas neamh-infheidhmithe nó neamh-infheidhmithe ar chúis ar bith, ansin is é boobooSKI.com an dliteanas is mó duit as aon chineál damáistí as gach éileamh a eascraíonn as úsáid an tsuímh nó as na hábhair. teoranta go hAstráile $ 100.00.

TÉARMAÍOCHT

Forchoimeádann boobooSKI.com a cheart féin, de réir a lánrogha féin, gach ceann dá leigheasanna dlíthiúla a shaothrú, lena n-áirítear gan teorainn a chur le do chlárúchán láithreach leis an Suíomh agus / nó aon seirbhís eile a sholáthraíonn boobooSKI.com duit, ar aon sárú ag tú de na Téarmaí Úsáide seo.

Ina theannta sin, forchoimeádann boobooSKI.com an ceart chun daingniúcháin ar phoist a chur ar ceal d'iarratasóirí nuair a éilíonn imthosca gníomh dá leithéid. Ar an gcaoi chéanna, forchoimeádann fostóirí (óstáin / ionaid saoire) an ceart chun comhaontuithe a chur ar ceal má tharlaíonn sé nach mór líon na foirne páirtaimseartha, ócáideacha agus séasúracha a laghdú. Áirítear leis seo, ach níl sé teoranta dóibh, an aimsir, éigeandálaí leighis agus an staid eacnamaíoch.

INDEMNITY

Aontaíonn an t-úsáideoir boobooSKI.com neamhdhíobhálach a chosaint, a shlánú, agus a shealbhú, a sholáthraithe ábhair agus a sholáthraithe seirbhíse, agus a oifigigh, a stiúrthóirí, a bhfostaithe, a ngníomhairí, agus a gcuid cleamhnaithe ó agus i gcoinne aon éileamh, caingne nó éileamh, lena n-áirítear gan teorainn dlí réasúnach agus táillí cuntasaíochta, ag líomhain nó mar thoradh ar d'úsáid an Láithreáin nó na nÁbhar nó do shárú ar na Téarmaí Úsáide seo. tabharfaidh boobooSKI.com fógra duit go pras faoi aon éileamh, culaith nó imeacht den sórt sin agus cuideoidh sé leat, ar do chostas, aon éileamh, agra nó imeacht den sórt sin a chosaint.

GINEARÁLTA

Ní dhéanann boobooSKI.com agus a sholáthraithe ábhair agus soláthraithe seirbhíse aon léiriú go bhfuil an Suíomh nó na hábhair oiriúnach nó ar fáil lena n-úsáid i ndlínsí eile, agus rochtain orthu ó dhlínsí ina bhfuil a bhfuil ann mídhleathach nó toirmiscthe. Iad siúd a roghnaíonn rochtain a fháil ar an Suíomh ó dhlínsí eile déanann siad sin ar a dtionscnamh féin agus tá siad freagrach as comhlíonadh na ndlíthe áitiúla is infheidhme. Ní féidir leat na hábhair a úsáid nó a onnmhairiú de shárú ar dhlíthe agus rialacháin onnmhairithe na hAstráile. Beidh aon éileamh a bhaineann leis an Suíomh nó leis na hábhair faoi rialú ag dlíthe substainteacha an Stáit de Victoria, an Astráil, agus forálacha conartha idirnáisiúnta gan éifeacht a thabhairt d'aon phrionsabail easaontachtaí dlíthe, agus gan tagairt do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe 1980 ar Díol Idirnáisiúnta Earraí. Toilíonn Úsáideoir agus boobooSKI.com leis seo an dlínse agus an t-ionad eisiach le haghaidh aon ghnímh nó díospóide a eascraíonn as na Téarmaí Úsáide seo sna cúirteanna stáit nó cónaidhme atá suite i Melbourne, Victoria, an Astráil agus forálacha conarthaí idirnáisiúnta. Má fhaightear amach go bhfuil aon fhoráil de na Téarmaí Úsáide seo neamhbhailí ag aon chúirt a bhfuil dlínse inniúil aici, ní dhéanfaidh neamhbhailíocht na forála sin difear do bhailíocht na bhforálacha atá fágtha de na Téarmaí Úsáide seo, a fhanfaidh i lánfheidhm agus i bhfeidhm. Ní mheasfar tarscaoileadh aon téarma de na Téarmaí Úsáide seo mar tharscaoileadh breise nó leanúnach ar an téarma sin nó ar aon téarma eile. Ach amháin mar a fhoráiltear go sainráite i “Fógra Dlíthiúil” áirithe, ceadúnas bogearraí, nó téarmaí úsáide breise ar leathanaigh nó ar sheirbhísí ar leith ar an Suíomh nó atá nasctha leis an suíomh, a n-aontaíonn tú a bheith faoi cheangal leo, is ionann na Téarmaí Úsáide seo agus comhaontú iomlán idir You and boobooSKI.com maidir leis an ábhar atá leagtha amach anseo, agus glacann sé ionad gach caibidlíochta, comhaontaithe nó uiríll roimh ré nó comhaimseartha ina leith.

FOGHLAIM MAIDIR LE BOOBOOSKI