ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A boobooSKI.com webhely és szolgáltatások használati feltételei („Felhasználási feltételek”). Ezek a használati feltételek írják le azokat a feltételeket, amelyek mellett a foglalkoztatási lehetőségeket kereső személyek, vagy bármely más, a webhelyet elérő személy vagy szervezet („Ön” vagy „Felhasználó”) hozzáférhetnek és használhatják ezt a weboldalt vagy annak bármely szolgáltatását. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a használati feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket a használati feltételeket, akkor ne használja ezt a webhelyet vagy annak bármely szolgáltatását. A weboldal vagy annak bármely szolgáltatásának használatával jelezte, hogy elfogadja ezeket a használati feltételeket.

A boobooSKI.com bármikor módosíthatja ezeket a használati feltételeket, a módosított feltételek és / vagy feltételek közzétételével ezen a weboldalon. Az ilyen módosított feltételek és / vagy feltételek automatikusan hatályba lépnek, amikor azokat a weboldalon közzéteszik. Rendszeresen felül kell vizsgálnia ezeket a Felhasználási feltételeket, mivel ezek kötelező érvényűek Önre, amikor a webhelyet vagy annak bármely szolgáltatását használja.

FELTÉTELEK HASZNÁLATI

A boobooSKI.com webhely és szolgáltatások használati feltételei („Felhasználási feltételek”). Ezek a használati feltételek írják le azokat a feltételeket, amelyek mellett a foglalkoztatási lehetőségeket kereső személyek, vagy bármely más, a webhelyet elérő személy vagy szervezet („Ön” vagy „Felhasználó”) hozzáférhetnek és használhatják ezt a weboldalt vagy annak bármely szolgáltatását. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a használati feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket a használati feltételeket, akkor ne használja ezt a webhelyet vagy annak bármely szolgáltatását. A weboldal vagy annak bármely szolgáltatásának használatával jelezte, hogy elfogadja ezeket a használati feltételeket.

A boobooSKI.com bármikor módosíthatja ezeket a használati feltételeket, a módosított feltételek és / vagy feltételek közzétételével ezen a weboldalon. Az ilyen módosított feltételek és / vagy feltételek automatikusan hatályba lépnek, amikor azokat a weboldalon közzéteszik. Rendszeresen felül kell vizsgálnia ezeket a Felhasználási feltételeket, mivel ezek kötelező érvényűek Önre, amikor a webhelyet vagy annak bármely szolgáltatását használja.

AZ ANYAG HASZNÁLATA

A boobooSKI.com felhatalmazza a felhasználót, hogy megtekintse és ideiglenesen töltse le az anyagok egyetlen példányát (ideértve (de nem kizárólag) a dokumentumokat, szöveget, logókat, HTML-kódot, grafikákat, gombok ikonjait, hangokat, hangklipeket, képeket, szoftvereket és egyéb elemeket). a boobooSKI.com ezen a webhelyen (az „Anyagok”) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú hozzáférhetővé teszi.

A webhelyen található összes anyag a boobooSKI.com tulajdonát képezi, és azokat az ausztrál és a nemzetközi szerződések rendelkezései, valamint a szerzői jogi törvények védik. A weboldalon található összes anyag és a webhelyen használt összes szoftver összeállítása (azaz a gyűjtemény, az elrendezés és az összeszerelés) a boobooSKI.com tulajdonát képezi, és az ausztrál és a nemzetközi szerződések rendelkezései, valamint a szerzői jogi törvények védik azokat. A webhely eléréséhez szükséges ideiglenes letöltések kivételével (amelyeket csak addig kell tárolni, amíg az ehhez szükséges) a webhelyen található anyagokat nem szabad lemásolni, terjeszteni, letölteni, továbbítani, módosítani, elküldeni, közzé tenni, újrafelhasználás, újbóli közzététel, újraküldés, feltöltés, megjelenítés, eladás, nyilvános végrehajtás vagy egyéb felhasználás a boobooSKI.com kifejezett írásbeli engedélye nélkül. Az Anyagok használata bármilyen más weboldalon vagy hálózati számítógépes környezetben tilos.

A jelen Felhasználási Feltételek megsértése mellett az Anyagok jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogokat, védjegyeket, szabadalmakat és egyéb törvényeket is.

A weboldal megengedett felhasználása

Ezt a weboldalt és az ezen az oldalon található anyagokat (együttesen: a „Webhely”) kizárólag törvényes célokra használhatják olyan magánszemélyek, mint például a Felhasználó, akik munkaügyi információkat keresnek. Ön kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy nem használja (vagy megtervezi, nem ösztönzi vagy segíti másokat abban, hogy felhasználják) a Webhelyet semmilyen célra vagy bármilyen módon, amelyet a jelen Felhasználási Feltételek tiltanak. A Felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy a Webhely használata megfeleljen a jelen Felhasználási Feltételeknek, és előzetes, kifejezett írásbeli engedély kérése a boobooSKI.com-tól olyan felhasználásokra, amelyek nem megengedettek, vagy amelyeket a jelen Felhasználási Feltételek nem tartalmaznak.

A weboldal tiltott felhasználása

A webhely használatával kapcsolatban nem:

(a) Bármely más személynek vagy szervezetnek megszemélyesítheti magát, ideértve korlátozás nélkül a boobooSKI.com alkalmazottat vagy ügynököt, a webhely felhatalmazott felhasználóját, munkaviszonya-kérelmezőjét vagy munkáltatóját, vagy más módon tévesen állíthatja elő bármely személyhez vagy szervezethez való kapcsolódását.

(b) Töltsön be minden hiányos, hamis vagy pontatlan információt, vagy olyan információt, amely nem ön, és amelyet teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben keres saját munkavállalására.

(c) Regisztráljon egy e-mail címet, amely nem birtokolja, vagy nincs a tulajdonos kifejezett engedélyével a regisztrációhoz.

(d) megsérti vagy megkísérelik megsérteni a webhely biztonságát vagy integritását, ideértve, korlátozás nélkül:

(1) olyan adatok elérése, amelyeket nem a Felhasználónak szántak, vagy belépés olyan szerverre vagy számlára, amelyhez a Felhasználó nem jogosult hozzáférni;

(2) a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének próbálása, vizsgálata vagy tesztelése, vagy megfelelő engedély nélküli biztonsági vagy hitelesítési intézkedések megsértése;

(3) bármely felhasználó, gazdagép vagy hálózat szolgáltatásainak megzavarása, beleértve korlátozás nélkül vírus vagy sérült adatok beküldését a Webhelyre, túlterhelés, ismétlődő szöveg folyamatos közzététele, "elárasztás", "spamelés", "leveles bombázás" ”Vagy„ összeomlik ”;

(4) jelszavának nyilvánosságra hozatala vagy megosztása harmadik felek számára / harmadik felek számára, vagy jelszavának bármilyen jogosulatlan felhasználása;

(5) a Weboldal valamelyik tartalmát vagy szoftvert megfejteni, bontani, szétszerelni vagy visszafejteni megkísérli valamelyik tartalmat vagy szoftvert;

(6) kéretlen reklám, promóciós anyagok, e-mail, „levélszemét”, „lánclevél” vagy bármilyen más formában történő megkeresés küldése; vagy

(7) bármely TCP / IP csomag fejléc vagy a fejléc információ bármely részének kovácsolása bármilyen e-mailben vagy feladáskor.

A webhely, a rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A boobooSKI.com kivizsgálja azokat az eseményeket, amelyek ilyen jogsértéseket vonhatnak maguk után, és amelyek bevonhatják a bűnüldöző hatóságokat és együttműködhetnek velük az ilyen jogsértésekben részt vevő felhasználók büntetőeljárása során.

FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓ

Amikor regisztrál a webhelyen, a boobooSKI.com személyes információkat gyűjt. Az összegyűjthető információk magukban foglalják a nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát. A webhely bármely adatvédelmi politikáján kívül megérti és elfogadja, hogy a boobooSKI.com és társult vállalkozásai határozatlan időre férhetnek hozzá, használhatják és tárolhatják ezeket az információkat, és gyűjthetik és feldolgozhatják az információkat közvetlenül egy vagy több adatbázisban vagy a boobooSKI.com által közvetett módon, a boobooSKI.com minden erőfeszítést megtesz a személyes adatainak védelme érdekében. Ön azonban megérti és egyetért azzal, hogy a boobooSKI.com nem gyakorol ellenőrzést olyan dolgok felett, amelyek a boobooSKI.com által nem ellenőrzött szervereknél fordulnak elő. Továbbá, amennyiben Ön a weboldalon történő regisztrációkor megadja a személyes adatait (beleértve az e-mail címet), A boobooSKI.com nem tudja ellenőrizni, hogy a boobooSKI.com harmadik fél ügyfelei felhasználják-e ezeket az információkat, amelyek az Ön adatait a boobooSKI.com-tól szerezik be. Az Ön adataival kapcsolatos további részletekért olvassa el a webhely adatvédelmi nyilatkozatát.

FELHASZNÁLÓI KOMMUNIKÁCIÓ

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy abban az esetben, ha bármilyen információt, visszajelzést, adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot vagy egyéb elemet közöl a boobooSKI.com-sel a boobooSKI.com, a webhely vagy a webhelyen kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ilyen kommunikációt nem bizalmasnak tekinthetők, és a boobooSKI.com tulajdona lesz, a boobooSKI.com pedig korlátozás nélkül szabadon reprodukálhatja, felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja és terjesztheti az ilyen kommunikációt másoknak.

FELHASZNÁLÓI BEVEZETÉSEK

Megértette és elfogadja, hogy ha a boobooSKI.com-nak információt, audiót, videót vagy fényképet nyújt be, akár a Honlapon keresztül, akár más módon beküldik, ezeket az információkat a boobooSKI.com közzéteheti vagy terjesztheti harmadik felek ügyfeleinek, és azok kereshető és megtekinthető a boobooSKI.com ilyen külső ügyfelei által. A boobooSKI.com mindent megtesz annak érdekében, hogy ezekhez az információkhoz csak az ilyen ügyfelek férhessenek hozzá. Ön azonban megértette és egyetért azzal, hogy a boobooSKI.com nem felelős vagy felelős, ha más harmadik fél megkerüli a biztonsági intézkedéseket és hozzáférést kap az ilyen információkhoz. A boobooSKI.com abbahagyja az információk közzétételét, terjesztését vagy hozzáférhetővé tételét harmadik felek ügyfelei felé, miután Öntől írásbeli kérelmet kapott. Ön azonban megértette és elfogadja, hogy a boobooSKI.com ügyfelei, akik hozzáférnek az ilyen információkhoz, esetleg megtartották az információk másolatát a saját fájljaikban vagy adatbázisukban. A boobooSKI.com nem felelős az Ön adatainak megőrzéséért, felhasználásáért vagy titoktartásáért ilyen esetekben.

TÁMOGATHATÓSÁGI NYILATKOZATOK

Megértette és elfogadja, hogy kizárólag Ön felel a webhelyen benyújtott információk formájáért, tartalmáért és pontosságáért. Továbbá megértette és elfogadja, hogy ezáltal az Ön adatai kereshetőek és megtekinthetők lesznek, és továbbíthatók, továbbíthatók vagy továbbíthatók a boobooSKI.com harmadik fél ügyfeleinek (ide tartozhatnak toborzók és elhelyezési tanácsadók is). A boobooSKI.com mindent megtesz annak érdekében, hogy csak az ilyen ügyfelek számára biztosítson hozzáférést az Ön adataihoz. Ön azonban megértette és elfogadja, hogy a boobooSKI.com nem felelős vagy felelős, ha más harmadik fél megkerüli a biztonsági intézkedéseket és hozzáférést kap az Ön adataihoz. Eltávolíthatja vagy kérheti adatainak eltávolítását a boobooSKI.com adatbázisából, vagy kérheti, hogy adatait soha ne továbbítsák. Ön azonban megértette és elfogadja, hogy a boobooSKI.com ügyfelei, akik hozzáférnek az adatbázishoz vagy megkapják az Ön adatait, esetleg megtartották az Ön adatainak másolatát a saját fájljaikban vagy adatbázisaikban. A boobooSKI.com nem felelős az információk megőrzéséért, felhasználásáért vagy titoktartásáért ilyen esetekben.

NINCS FELELŐSSÉG

A webhely és az anyagok pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak. A boobooSKI.com nem vállal semmiféle nyilatkozatot a webhely vagy az anyagok pontosságáról, megbízhatóságáról, teljességéről vagy időszerűségéről, és a webhely és az anyagok használata a saját felelőssége. Időnként változtatásokat hajt végre a webhelyen, és a boobooSKI.com bármikor megteheti

A boobooSKI.com nem tekinthető munkáltatónak a Weboldal használata szempontjából, és a boobooSKI.com nem felelős semmiféle okból bármely olyan foglalkoztatási döntésért, amelyet bármely, a webhelyen keresztül foglalkoztatási lehetőséget kínáló szervezet hozott. Ezenkívül a jelen Felhasználási Feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy garantálja bármely felhasználó számára az adott időszakra szóló foglalkoztatást. Ezenkívül a Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy a Felhasználó és a boobooSKI.com között nem létezik közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy ügynökségi kapcsolat a jelen Felhasználási Feltételek vagy az Ön webhelyének használata eredményeként.

EGYENLEG FOGLALKOZTATÁSI LEHETŐSÉG

A boobooSKI.com elkötelezett az egyenlő foglalkoztatási lehetőségek mellett, és a munkáltatói szervezetek betartják az alkalmazandó esélyegyenlőségi törvényeket Japánban.

A FOGLALKOZTATÁS CSERÉJE

Ez a Webhely egy olyan szolgáltatást tartalmaz, amelynek segítségével a boobooSKI.com harmadik féltől származó ügyfelei a boobooSKI.com oldalon előzetes munkaajánlatot kínálhatnak (Japánba érkezésükig, megfelelő vízumengedélyt biztosítanak Japánban) bizonyos jelölteknek. A Felhasználási feltételek egyéb feltételein túlmenően, amennyiben Ön jelöltként vesz részt egy ilyen cserében, a Felhasználó elismeri és elfogadja a következőket:

(a) A boobooSKI.com nem vállal semmilyen felelősséget vagy felelősséget a felajánló szervezeteknél alkalmazott munkalehetőségek meglétéért és elérhetőségéért, sem az ilyen szervezetek képességéért és hajlandóságáért, hogy Önt felvegyék.

(b) Bár bármikor kapcsolatba lépünk bármikor, amire szüksége van, a boobooSKI.com nem vállal semmiféle felelősséget vagy felelősséget Önért Japánban tartózkodása alatt. Japánban tartózkodása alatt partnere, Japán Munkaügyi Ügynökség állandó felügyelete alatt áll, aki rendszeresen kapcsolatba lép mind Önnel, mind a munkáltatójával. Bár mindig segítséget nyújtanak Önnek, ők sem vállalnak semmiféle felelősséget vagy felelősséget érted. Kikapcsolódási ideje alatt Ön lesz a felelős önért (ezért az utazási biztosítás minden résztvevő számára kötelező). Munkaidőben a munkáltató közvetlenül fedezi Önt a japán „Rousai” munkabiztosítási rendszer alapján.

(c) A Felhasználó ezennel mentesíti a boobooSKI.com-ot, annak tartalomszállítóit és szolgáltatóit, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit és kapcsolt vállalkozásait mindenfajta és természetű követelés, igény és kártérítés (tényleges és következményes), ismert és ismeretlen, gyanúsított és nem gyanúsított, nyilvánosságra hozott és nyilvánosságra nem hozott feladat, amely a felkínált vagy ténylegesen elfogadott foglalkoztatási pozíciókból származik, vagy bármilyen módon kapcsolódik hozzájuk.

NYILATKOZAT ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Ön vállal minden felelősséget és kockázatot a webhely és általában az internet használatáért. Ezt a weboldalt és az azon nyújtott információkat „a jelenlegi állapotban” és a „rendelkezésre álló” alapon nyújtjuk, bármilyen közvetlen vagy hallgatólagos garancia nélkül, ideértve, de nem kizárólagosan, a tulajdonjogokat, a jogsértések megsértését vagy az értékesíthetőségre vonatkozó implicit garanciákat. adott célra való alkalmasság. A boobooSKI.com, leányvállalatai vagy munkatársaik által adott tanácsok vagy információk nem módosíthatják a fentieket, vagy nem hozhatnak semmilyen garanciát. A boobooSKI.com, valamint annak tartalomszolgáltatói és szolgáltatói kifejezetten elutasítanak minden garanciát arra vonatkozóan, hogy a rendszeren vagy az interneten található információk általában megszakíthatatlanok vagy hibamentesek lesznek, vagy hogy a rendszerből hozzáférhető információk, szoftverek vagy egyéb anyagok vírusoktól vagy mástól mentesek káros komponensek. A boobooSKI.com semmilyen garanciát nem vállal arra vonatkozóan, hogy ezen a webhelyen bármilyen munkát szerez, és semmilyen garanciát sem vállal (és nem vállal felelősséget) az esetlegesen megszerzett munkáival kapcsolatban.

A boobooSKI.com és annak tartalomszállítói és szolgáltatói semmilyen esetben sem felelnek a közvetlen, közvetett, büntető, véletlenszerű, különleges vagy következményes károkért, amelyek a webhely használatából, vagy bármilyen módon kapcsolódnak ehhez a webhely használatához, vagy a késéshez vagy képtelenséghez használatához, vagy bármilyen információhoz vagy szolgáltatáshoz, amelyet ezen a weboldalon keresztül szereztek, vagy amely egyéb módon a webhely használatából származik, általában az interneten vagy más alapon (szerződésen, károkozáson, szigorú felelősségvállaláson vagy más módon).

Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem engedélyezik a következményes vagy véletlenszerű károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre. Ha a felelősségnek ezt a korlátozását vagy a garancia kizárását bármilyen oknál fogva alkalmazhatatlannak vagy végrehajthatatlannak tartják, akkor a boobooSKI.com a webhely vagy az anyagok használatából eredő összes követeléssel szembeni felelősségét bármilyen típusú kárért viseli. 100.00 ausztrál dollárra korlátozódik.

MEGSZŰNÉS

A boobooSKI.com fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint minden jogorvoslatot folytasson, ideértve korlátozás nélkül a weboldalon való regisztráció azonnali megszüntetését és / vagy a boobooSKI.com által Ön által nyújtott bármely egyéb szolgáltatást, bármilyen Ön a jelen Felhasználási Feltételek közül.

Ezenkívül a boobooSKI.com fenntartja a jogot a pozíciók megerősítésének visszavonására a jelentkezők számára, ha a körülmények ezt szükségessé teszik. Hasonlóképpen, a munkáltatók (szállodák / üdülőhelyek) fenntartják a jogot a megállapodások felmondására abban az esetben, ha előre nem látható körülmények miatt szükség van a részmunkaidős, alkalmi és szezonális alkalmazottak számának csökkentésére. Ide tartozik, de nem kizárólag, az időjárás, az orvosi vészhelyzetek és a gazdasági helyzet.

KÁRTÉRÍTÉS

A Felhasználó vállalja, hogy megóvja, kártalanítja és tartja ártalmatlannak a boobooSKI.com-ot, annak tartalomszolgáltatóit és szolgáltatóit, valamint annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit és társult vállalkozásait bármilyen követelés, fellépés vagy igény ellen és ellen, korlátozás nélkül, ésszerű jogi és a számviteli díjakat, amelyek állítólagos vagy a webhely vagy az Anyagok Ön általi használata vagy a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt merülnek fel. A boobooSKI.com haladéktalanul értesíti Önt minden ilyen igényről, perről vagy eljárásról, és költségére segítséget nyújt Önnek az ilyen igények, keresetek vagy eljárások megvédésében.

TÁBORNOK

A boobooSKI.com, valamint annak tartalomszolgáltatói és szolgáltatói nem vállalják, hogy a Webhely vagy az Anyagok megfelelőek vagy elérhetőek más joghatóságokban, és hozzáférést biztosítanak azokhoz olyan joghatóságoktól, ahol annak tartalma jogellenes vagy tiltott. Azok, akik más jogrendszerekből választják a Webhely elérését, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és felelősek a vonatkozó helyi törvények betartásáért. Az Anyagokat nem használhatja vagy exportálhatja az ausztrál exporttörvények és előírások megsértésével. A Honlapra vagy az Anyagokra vonatkozó bármely követelésre az ausztráliai Victoria állam anyagi jogi törvényei és a nemzetközi szerződések rendelkezései az irányadók, anélkül, hogy érvényre juttatnák a kollíziós elveket, és nem hivatkoznak az Egyesült Nemzetek 1980. évi Egyezményére. Nemzetközi árukereskedelem. A felhasználó és a boobooSKI.com ezennel hozzájárul a kizárólagos joghatósághoz és a helyszínhez minden olyan fellépéshez vagy vitához, amely a jelen Felhasználási Feltételek alapján felmerül az Melbourne-ben (Victoria, Ausztrália) található állam vagy szövetségi bíróságokon és a nemzetközi szerződések rendelkezéseiben. Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését érvénytelen bármely illetékes bíróság rendelkezik, az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem érinti a jelen Felhasználási Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, amelyek maradéktalanul érvényben maradnak. A jelen Felhasználási Feltételek bármely feltételének lemondása nem tekinthető az ilyen vagy bármely más feltétel további vagy folyamatos lemondásának. A jelen Felhasználási Feltételek a teljes megállapodást jelentik, kivéve, ha azt kifejezetten előírják egy adott „Jogi közlemény”, szoftverlicenc, vagy a webhely bizonyos oldalain vagy szolgáltatásain vagy a webhelyre linkelt kiegészítő használati feltételek, amelyekhez Ön kötelezi magát. Ön és a boobooSKI.com között az itt leírt témával kapcsolatban, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű tárgyalást, megállapodást vagy képviseletet ezzel kapcsolatban.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK A BOOBOOSKIRÓL