FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A boobooSKI.com webhely és szolgáltatások használati feltételei („Felhasználási feltételek”). Ezek a használati feltételek írják le azokat a feltételeket, amelyek mellett a foglalkoztatási lehetőségeket kereső személyek, vagy bármely más, a webhelyet elérő személy vagy szervezet („Ön” vagy „Felhasználó”) hozzáférhetnek és használhatják ezt a weboldalt vagy annak bármely szolgáltatását. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a használati feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket a használati feltételeket, akkor ne használja ezt a webhelyet vagy annak bármely szolgáltatását. A weboldal vagy annak bármely szolgáltatásának használatával jelezte, hogy elfogadja ezeket a használati feltételeket.

A boobooSKI.com bármikor módosíthatja ezeket a használati feltételeket, a módosított feltételek és / vagy feltételek közzétételével ezen a weboldalon. Az ilyen módosított feltételek és / vagy feltételek automatikusan hatályba lépnek, amikor azokat a weboldalon közzéteszik. Rendszeresen felül kell vizsgálnia ezeket a Felhasználási feltételeket, mivel ezek kötelező érvényűek Önre, amikor a webhelyet vagy annak bármely szolgáltatását használja.

FELTÉTELEK HASZNÁLATI

A boobooSKI.com webhely és szolgáltatások használati feltételei („Felhasználási feltételek”). Ezek a használati feltételek írják le azokat a feltételeket, amelyek mellett a foglalkoztatási lehetőségeket kereső személyek, vagy bármely más, a webhelyet elérő személy vagy szervezet („Ön” vagy „Felhasználó”) hozzáférhetnek és használhatják ezt a weboldalt vagy annak bármely szolgáltatását. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a használati feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket a használati feltételeket, akkor ne használja ezt a webhelyet vagy annak bármely szolgáltatását. A weboldal vagy annak bármely szolgáltatásának használatával jelezte, hogy elfogadja ezeket a használati feltételeket.

A boobooSKI.com bármikor módosíthatja ezeket a használati feltételeket, a módosított feltételek és / vagy feltételek közzétételével ezen a weboldalon. Az ilyen módosított feltételek és / vagy feltételek automatikusan hatályba lépnek, amikor azokat a weboldalon közzéteszik. Rendszeresen felül kell vizsgálnia ezeket a Felhasználási feltételeket, mivel ezek kötelező érvényűek Önre, amikor a webhelyet vagy annak bármely szolgáltatását használja.

AZ ANYAG HASZNÁLATA

A boobooSKI.com felhatalmazza a felhasználót, hogy megtekinthesse és ideiglenesen letölthesse az anyagok egyetlen példányát (ideértve, de nem korlátozva ezekre a dokumentumokat, szöveget, logókat, HTML kódot, grafikákat, gombikonokat, hangokat, audio klipeket, képeket, szoftvereket és egyéb elemeket), amelyek a boobooSKI.com ezen a weboldalon teszi elérhetővé (a továbbiakban: „Anyagok”) kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra.

A webhelyen található összes anyag a boobooSKI.com tulajdonát képezi, és azokat az ausztrál és a nemzetközi szerződések rendelkezései, valamint a szerzői jogi törvények védik. A weboldalon található összes anyag és a webhelyen használt összes szoftver összeállítása (azaz a gyűjtemény, az elrendezés és az összeszerelés) a boobooSKI.com tulajdonát képezi, és az ausztrál és a nemzetközi szerződések rendelkezései, valamint a szerzői jogi törvények védik azokat. A webhely eléréséhez szükséges ideiglenes letöltések kivételével (amelyeket csak addig kell tárolni, amíg az ehhez szükséges) a webhelyen található anyagokat nem szabad lemásolni, terjeszteni, letölteni, továbbítani, módosítani, elküldeni, közzé tenni, újrafelhasználás, újbóli közzététel, újraküldés, feltöltés, megjelenítés, eladás, nyilvános végrehajtás vagy egyéb felhasználás a boobooSKI.com kifejezett írásbeli engedélye nélkül. Az Anyagok használata bármilyen más weboldalon vagy hálózati számítógépes környezetben tilos.

A jelen Felhasználási Feltételek megsértése mellett az Anyagok jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogokat, védjegyeket, szabadalmakat és egyéb törvényeket is.

A weboldal megengedett felhasználása

Ezt a weboldalt és a weboldalon található anyagokat (együttesen a „webhely”) csak törvényes célokra lehet felhasználni olyan személyek számára, mint például a Felhasználó, akik foglalkoztatási információkat keresnek. Ön kijelenti, szavatolja és egyetért azzal, hogy nem használja (vagy nem tervezi, nem ösztönzi vagy nem segíti mások használatát) a Webhelyet olyan célra vagy módon, amelyet a jelen Felhasználási feltételek tiltanak. A Felhasználó felelõssége annak biztosítása, hogy a Honlap használata megfeleljen a jelen Felhasználási Feltételeknek, és a boobooSKI.com elõzetes, kifejezett írásbeli engedélyét kérje minden olyan felhasználáshoz, amely nem engedélyezett vagy nem szerepel kifejezetten a Felhasználási feltételekben.

A weboldal tiltott felhasználása

A webhely használatával kapcsolatban nem:

(a) Bármely más személynek vagy szervezetnek megszemélyesítheti magát, ideértve korlátozás nélkül a boobooSKI.com alkalmazottat vagy ügynököt, a webhely felhatalmazott felhasználóját, munkaviszonya-kérelmezőjét vagy munkáltatóját, vagy más módon tévesen állíthatja elő bármely személyhez vagy szervezethez való kapcsolódását.

(b) Töltsön be minden hiányos, hamis vagy pontatlan információt, vagy olyan információt, amely nem ön, és amelyet teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben keres saját munkavállalására.

(c) Regisztráljon egy e-mail címet, amely nem birtokolja, vagy nincs a tulajdonos kifejezett engedélyével a regisztrációhoz.

(d) megsérti vagy megkísérelik megsérteni a webhely biztonságát vagy integritását, ideértve, korlátozás nélkül:

(1) olyan adatok elérése, amelyeket nem a Felhasználónak szántak, vagy belépés olyan szerverre vagy számlára, amelyhez a Felhasználó nem jogosult hozzáférni;

(2) a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének próbálása, vizsgálata vagy tesztelése, vagy megfelelő engedély nélküli biztonsági vagy hitelesítési intézkedések megsértése;

(3) bármely felhasználó, gazdagép vagy hálózat szolgáltatásának megzavarása, ideértve korlátozás nélkül vírus vagy sérült adatok weboldalra történő továbbítását, túlterhelést, ismétlődő szövegek folyamatos feladását, „árvíz”, „spam”, „mail bombázás”. Vagy „összeomlik”;

(4) jelszavának nyilvánosságra hozatala vagy megosztása harmadik felek számára / harmadik felek számára, vagy jelszavának bármilyen jogosulatlan felhasználása;

(5) a Weboldal valamelyik tartalmát vagy szoftvert megfejteni, bontani, szétszerelni vagy visszafejteni megkísérli valamelyik tartalmat vagy szoftvert;

(6) kéretlen reklám, promóciós anyagok, e-mailek, „levélküldemények”, „lánclevelek” vagy bármilyen más felszólítás küldése; vagy

(7) bármely TCP / IP csomag fejléc vagy a fejléc információ bármely részének kovácsolása bármilyen e-mailben vagy feladáskor.

A webhely, a rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A boobooSKI.com kivizsgálja azokat az eseményeket, amelyek ilyen jogsértéseket vonhatnak maguk után, és amelyek bevonhatják a bűnüldöző hatóságokat és együttműködhetnek velük az ilyen jogsértésekben részt vevő felhasználók büntetőeljárása során.

FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓ

Amikor regisztrál a webhelyen, a boobooSKI.com személyes információkat gyűjt. Az összegyűjthető információk magukban foglalják a nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát. A webhely bármely adatvédelmi politikáján kívül megérti és elfogadja, hogy a boobooSKI.com és társult vállalkozásai határozatlan időre férhetnek hozzá, használhatják és tárolhatják ezeket az információkat, és gyűjthetik és feldolgozhatják az információkat közvetlenül egy vagy több adatbázisban vagy a boobooSKI.com által közvetett módon, a boobooSKI.com minden erőfeszítést megtesz a személyes adatainak védelme érdekében. Ön azonban megérti és egyetért azzal, hogy a boobooSKI.com nem gyakorol ellenőrzést olyan dolgok felett, amelyek a boobooSKI.com által nem ellenőrzött szervereknél fordulnak elő. Továbbá, amennyiben Ön a weboldalon történő regisztrációkor megadja a személyes adatait (beleértve az e-mail címet), A boobooSKI.com nem tudja ellenőrizni, hogy a boobooSKI.com harmadik fél ügyfelei felhasználják-e ezeket az információkat, amelyek az Ön adatait a boobooSKI.com-tól szerezik be. Az Ön adataival kapcsolatos további részletekért olvassa el a webhely adatvédelmi nyilatkozatát.

FELHASZNÁLÓI KOMMUNIKÁCIÓ

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy abban az esetben, ha bármilyen információt, visszajelzést, adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot vagy egyéb elemet közöl a boobooSKI.com-sel a boobooSKI.com, a webhely vagy a webhelyen kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ilyen kommunikációt nem bizalmasnak tekinthetők, és a boobooSKI.com tulajdona lesz, a boobooSKI.com pedig korlátozás nélkül szabadon reprodukálhatja, felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja és terjesztheti az ilyen kommunikációt másoknak.

FELHASZNÁLÓI BEVEZETÉSEK

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a boobooSKI.com számára audio, video vagy fénykép formájában, akár a webhelyen keresztül, akár más módon benyújtott információkkal továbbítja ezeket az információkat a boobooSKI.com közzé vagy terjesztheti harmadik fél ügyfeleire, és ezeket a boobooSKI.com ilyen harmadik fél ügyfelei által kereshető és megtekinthető. A boobooSKI.com mindent megtesz annak érdekében, hogy csak ezeknek az ügyfeleknek biztosítsa az információkhoz való hozzáférést. Ön azonban megérti és elfogadja, hogy a boobooSKI.com nem felelős vagy felelős, ha más harmadik fél elkerüli a biztonsági intézkedéseket, és hozzáférést kap ilyen információkhoz. A boobooSKI.com megszünteti az Ön adatainak közzétételét, terjesztését vagy hozzáférhetővé tételét harmadik fél ügyfeleinek, miután írásbeli kérést kapott tőled. Ön azonban megérti és egyetért azzal, hogy a boobooSKI.com ügyfelei, akik hozzáférnek ilyen információkhoz, esetleg megőrizték az információk másolatát saját fájljaikban vagy adatbázisukban. A boobooSKI.com nem felelős az Ön adatainak megőrzéséért, felhasználásáért vagy magánéletének védelméért ilyen esetekben.

TÁMOGATHATÓSÁGI NYILATKOZATOK

Ön megérti és elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős a weboldalon az Ön által benyújtott információk formájáért, tartalmáért és pontosságáért. Tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy ilyen módon az Ön adatai kereshetők és megtekinthetők, és továbbadhatók, továbbíthatók vagy továbbadhatók a boobooSKI.com harmadik fél ügyfelei számára (ide tartozhatnak munkaerő-felvevők és elhelyezési tanácsadók). A boobooSKI.com minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy csak az ilyen ügyfelek számára biztosítson hozzáférést az Ön adataihoz. Ön azonban megérti és elfogadja, hogy a boobooSKI.com nem felelős vagy felelős, ha más harmadik fél elkerüli a biztonsági intézkedéseket, és hozzáférést kap az Ön adataihoz. Távolíthatja vagy kérheti adatainak eltávolítását a boobooSKI.com adatbázisából, vagy kérheti, hogy adatait ne továbbítsák bármikor. Megérti és egyetért azzal, hogy a boobooSKI.com ügyfelek, akik hozzáférnek az adatbázishoz vagy megkapják az Ön adatait, esetleg megőrizték az Ön adatainak másolatát saját fájljaikban vagy adatbázisukban. A boobooSKI.com nem felelős az információk megőrzéséért, felhasználásáért vagy magánéletének védelméért ilyen esetekben.

NINCS FELELŐSSÉG

A webhely és az anyagok pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak. A boobooSKI.com nem vállal semmiféle nyilatkozatot a webhely vagy az anyagok pontosságáról, megbízhatóságáról, teljességéről vagy időszerűségéről, és a webhely és az anyagok használata a saját felelőssége. Időnként változtatásokat hajt végre a webhelyen, és a boobooSKI.com bármikor megteheti

A boobooSKI.com nem tekinthető munkáltatónak a Weboldal használata szempontjából, és a boobooSKI.com nem felelős semmiféle okból bármely olyan foglalkoztatási döntésért, amelyet bármely, a webhelyen keresztül foglalkoztatási lehetőséget kínáló szervezet hozott. Ezenkívül a jelen Felhasználási Feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy garantálja bármely felhasználó számára az adott időszakra szóló foglalkoztatást. Ezenkívül a Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy a Felhasználó és a boobooSKI.com között nem létezik közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy ügynökségi kapcsolat a jelen Felhasználási Feltételek vagy az Ön webhelyének használata eredményeként.

EGYENLEG FOGLALKOZTATÁSI LEHETŐSÉG

A boobooSKI.com elkötelezett az egyenlő foglalkoztatási lehetőségek mellett, és a munkáltatói szervezetek betartják az alkalmazandó esélyegyenlőségi törvényeket Japánban.

A FOGLALKOZTATÁS CSERÉJE

Ez a webhely olyan szolgáltatást foglal magában, amelyben a boobooSKI.com harmadik fél ügyfelei a boobooSKI.com útján ideiglenes foglalkoztatási ajánlatot nyújthatnak (Japánba való érkezésükig, megfelelő vízummal, amely lehetővé teszi Japánban történő munkát) bizonyos jelöltek számára. A jelen Felhasználási Feltételek egyéb feltételein túlmenően, amennyiben Ön jelöltként vesz részt egy ilyen csereprogramban, a Felhasználó elismeri és elfogadja a következőket:

(a) A boobooSKI.com nem vállal semmiféle felelősséget vagy felelősséget az ajánlattevőkkel szembeni foglalkoztatási lehetőségek létezéséért és elérhetőségéért, vagy az ilyen szervezetek azon képességéről és hajlandóságáról, hogy felvegyen téged.

(b) Bár bármikor kapcsolatba lépünk bármikor, amire szüksége van, a boobooSKI.com nem vállal semmiféle felelősséget vagy felelősséget Önért Japánban tartózkodása alatt. Japánban tartózkodása alatt partnere, Japán Munkaügyi Ügynökség állandó felügyelete alatt áll, aki rendszeresen kapcsolatba lép mind Önnel, mind a munkáltatójával. Bár mindig segítséget nyújtanak Önnek, ők sem vállalnak semmiféle felelősséget vagy felelősséget érted. Kikapcsolódási ideje alatt Ön lesz a felelős önért (ezért az utazási biztosítás minden résztvevő számára kötelező). Munkaidőben a munkáltató közvetlenül fedezi Önt a japán „Rousai” munkabiztosítási rendszer alapján.

(c) A Felhasználó ezennel mentesíti a boobooSKI.com-ot, annak tartalomszállítóit és szolgáltatóit, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit és kapcsolt vállalkozásait mindenfajta és természetű követelés, igény és kártérítés (tényleges és következményes), ismert és ismeretlen, gyanúsított és nem gyanúsított, nyilvánosságra hozott és nyilvánosságra nem hozott feladat, amely a felkínált vagy ténylegesen elfogadott foglalkoztatási pozíciókból származik, vagy bármilyen módon kapcsolódik hozzájuk.

NYILATKOZAT ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Minden felelősséget és kockázatot vállal a webhely és általában az internet használatáért. Ez a webhely és a rajta található információ „létező” és „rendelkezésre álló” alapon kerül megadásra bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül, ideértve, de nem korlátozva a tulajdonjogokra, a jogsértés elmulasztására vagy a forgalmazhatósággal kapcsolatos implicit garanciákra, vagy alkalmasság egy adott célra. A boobooSKI.com, annak leányvállalatai vagy alkalmazottaik nem adnak semmiféle tanácsot vagy információt a fentiek módosítására vagy garanciavállalásra. A boobooSKI.com és annak tartalomszállítói és szolgáltatói kifejezetten kizárják a garanciát arra, hogy a rendszerben vagy az interneten található információk folyamatosan megszakíthatatlanok vagy hibamentesek, vagy hogy a rendszerből elérhető információk, szoftverek vagy egyéb anyagok vírusoktól vagy másktól mentesek. káros alkotóelemek. A boobooSKI.com semmiféle garanciát nem vállal arra, hogy ezen a weboldalon keresztül bármilyen munkát szerez, és semmiféle garanciát nem vállal az esetleges foglalkoztatásért (és nem vállal felelősséget azért).

A boobooSKI.com és annak tartalomszállítói és szolgáltatói semmilyen esetben sem felelnek a közvetlen, közvetett, büntető, véletlenszerű, különleges vagy következményes károkért, amelyek a webhely használatából, vagy bármilyen módon kapcsolódnak ehhez a webhely használatához, vagy a késéshez vagy képtelenséghez használatához, vagy bármilyen információhoz vagy szolgáltatáshoz, amelyet ezen a weboldalon keresztül szereztek, vagy amely egyéb módon a webhely használatából származik, általában az interneten vagy más alapon (szerződésen, károkozáson, szigorú felelősségvállaláson vagy más módon).

Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem engedik meg a következményekkel vagy véletlen károkkal kapcsolatos felelősség kizárását vagy korlátozását, a fenti korlátozás lehet, hogy nem vonatkozik rád. Ha a fenti felelősségkorlátozást vagy a jótállás kizárását bármilyen okból alkalmazhatatlannak vagy végrehajthatatlannak ítélik meg, akkor a boobooSKI.com maximális felelősséggel tartozik a weboldal vagy az anyagok használatából eredő követelésekkel kapcsolatos bármilyen típusú károkért. legfeljebb 100.00 USD ausztrálra.

MEGSZŰNÉS

A boobooSKI.com fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint minden jogorvoslatot folytasson, ideértve korlátozás nélkül a weboldalon való regisztráció azonnali megszüntetését és / vagy a boobooSKI.com által Ön által nyújtott bármely egyéb szolgáltatást, bármilyen Ön a jelen Felhasználási Feltételek közül.

Ezenkívül a boobooSKI.com fenntartja a jogot a pozíciók megerősítésének visszavonására a jelentkezők számára, ha a körülmények ezt szükségessé teszik. Hasonlóképpen, a munkáltatók (szállodák / üdülőhelyek) fenntartják a jogot a megállapodások felmondására abban az esetben, ha előre nem látható körülmények miatt szükség van a részmunkaidős, alkalmi és szezonális alkalmazottak számának csökkentésére. Ide tartozik, de nem kizárólag, az időjárás, az orvosi vészhelyzetek és a gazdasági helyzet.

KÁRTÉRÍTÉS

A Felhasználó vállalja, hogy megóvja, kártalanítja és tartja ártalmatlannak a boobooSKI.com-ot, annak tartalomszolgáltatóit és szolgáltatóit, valamint annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit és társult vállalkozásait bármilyen követelés, fellépés vagy igény ellen és ellen, korlátozás nélkül, ésszerű jogi és a számviteli díjakat, amelyek állítólagos vagy a webhely vagy az Anyagok Ön általi használata vagy a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt merülnek fel. A boobooSKI.com haladéktalanul értesíti Önt minden ilyen igényről, perről vagy eljárásról, és költségére segítséget nyújt Önnek az ilyen igények, keresetek vagy eljárások megvédésében.

TÁBORNOK

A boobooSKI.com, valamint annak tartalomszolgáltatói és szolgáltatói nem állítják, hogy a Webhely vagy az Anyagok megfelelőek vagy elérhetőek más joghatóságokban történő felhasználáshoz, és nem fér hozzá hozzájuk olyan joghatóságokból, ahol a tartalma illegális vagy tiltott. Azok, akik más joghatóságokból szeretnék belépni a webhelyre, saját kezdeményezésükre járnak el, és felelnek az alkalmazandó helyi törvények betartásáért. Az Anyagok nem használhatók és exportálhatók az ausztrál export törvények és rendeletek megsértésével. Minden, a Honlapra vagy az Anyagokra vonatkozó igényt az ausztráliai Victoria állam anyagi törvényei és a nemzetközi szerződés rendelkezései szabályozzák, anélkül hogy érvényre jutnának a kollíziós szabályok bármely alapelve, és nem hivatkozva az Egyesült Nemzetek 1980. évi egyezményére. Nemzetközi áru eladás. A felhasználó és a boobooSKI.com hozzájárul a jelen Felhasználási Feltételek alapján felmerülő bármely fellépés vagy vita kizárólagos joghatóságához és helyszínéhez az ausztráliai Melbourne-ben, Viktoriában, Ausztráliában található állami vagy szövetségi bíróságokban, valamint a nemzetközi szerződés rendelkezéseiben. Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármelyikét illetékes bíróság megállapítja érvénytelennek, az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem érinti a jelen Felhasználási Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, amelyek teljes hatályban maradnak. A jelen Felhasználási Feltételek bármelyikétől való lemondás nem tekinthető az ilyen vagy más feltételek további vagy folyamatos lemondásának. Kivéve, ha azt egy konkrét „Jogi nyilatkozat” szoftverlicenc vagy a weboldal egyes oldalain vagy szolgáltatásaiban vagy a webhelyhez kapcsolódó további használati feltételek, amelyekre Ön vállalja, hogy kötelezik magukat, a jelen használati feltételek a teljes megállapodást képezik közted és a boobooSKI.com között a leírásban ismertetett témával kapcsolatban, és felváltja az esetleges korábbi vagy egyidejű tárgyalásokat, megállapodásokat vagy ezekkel kapcsolatos kijelentéseket.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK A BOOBOOSKIRÓL