SĄLYGOS IR NUOSTATOS

„BoobooSKI.com“ svetainės ir paslaugų naudojimo sąlygos („Naudojimo sąlygos“). Šiose naudojimo sąlygose aprašomos sąlygos, kuriomis asmenys, ieškantys darbo galimybių, arba bet kurie kiti asmenys ar subjektai, lankantys šią svetainę („jūs“ ar „vartotojas“), gali prisijungti ir naudotis šia interneto svetaine ar bet kuriomis jos paslaugomis. Atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas. Jei nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, nesinaudokite šia svetaine ar jokiomis jos paslaugomis. Naudodamiesi šia svetaine ar bet kuria iš jos paslaugų jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis.

boobooSKI.com gali bet kada peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas, paskelbdamas pakeistas taisykles ir (arba) sąlygas šioje svetainėje. Visos tokios pakeistos sąlygos ir (arba) sąlygos įsigalioja automatiškai, kai jos paskelbiamos šioje svetainėje. Turėtumėte periodiškai peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas, nes jos yra privalomos jums, kai jūs naudojatės ar naudojatės šia svetaine ar bet kuria jos paslauga.

TERMINAI IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

„BoobooSKI.com“ svetainės ir paslaugų naudojimo sąlygos („Naudojimo sąlygos“). Šiose naudojimo sąlygose aprašomos sąlygos, kuriomis asmenys, ieškantys darbo galimybių, arba bet kurie kiti asmenys ar subjektai, lankantys šią svetainę („jūs“ ar „vartotojas“), gali prisijungti ir naudotis šia interneto svetaine ar bet kuriomis jos paslaugomis. Atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas. Jei nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, nesinaudokite šia svetaine ar jokiomis jos paslaugomis. Naudodamiesi šia svetaine ar bet kuria iš jos paslaugų jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis.

boobooSKI.com gali bet kada peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas, paskelbdamas pakeistas taisykles ir (arba) sąlygas šioje svetainėje. Visos tokios pakeistos sąlygos ir (arba) sąlygos įsigalioja automatiškai, kai jos paskelbiamos šioje svetainėje. Turėtumėte periodiškai peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas, nes jos yra privalomos jums, kai jūs naudojatės ar naudojatės šia svetaine ar bet kuria jos paslauga.

MEDŽIAGOS NAUDOJIMAS

„boobooSKI.com“ suteikia vartotojui teisę peržiūrėti ir laikinai atsisiųsti vieną medžiagos kopiją (įskaitant, bet neapsiribojant, dokumentus, tekstą, logotipus, HTML kodą, grafiką, mygtukų piktogramas, garsus, garso įrašus, atvaizdus, ​​programinę įrangą ir kitus elementus). yra prieinami boobooSKI.com šioje svetainėje („Medžiagos“) tik jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.

Visa šioje svetainėje esanti medžiaga yra boobooSKI.com nuosavybė ir saugoma Australijos ir tarptautinių sutarčių nuostatų bei autorių teisių įstatymų. Visų šioje svetainėje esančių Medžiagų ir visos šioje svetainėje naudojamos programinės įrangos rinkimas (tai reiškia rinkimas, išdėstymas ir surinkimas) yra boobooSKI.com nuosavybė ir saugoma Australijos ir tarptautinių sutarčių nuostatų bei autorių teisių įstatymų. Šioje svetainėje esančios medžiagos negalima kopijuoti, platinti, atsisiųsti, perduoti, modifikuoti, paskelbti, publikuoti, atkurti, išskyrus laikinus atsisiuntimus, būtinus norint patekti į šią svetainę (kuri bus saugoma tik tol, kol tai būtina tokiai prieigai). pakartotinai panaudotas, pakartotinai paskelbtas, pakartotinai paskelbtas, įkeltas, rodomas, parduodamas, viešai vykdomas ar kitaip naudojamas be aiškaus rašytinio boobooSKI.com sutikimo. Draudžiama naudoti Medžiagą bet kurioje kitoje interneto svetainėje ar tinklo kompiuterinėje aplinkoje.

Be šių naudojimosi sąlygų pažeidimo, neteisėtas Medžiagų naudojimas gali pažeisti autorių teisių, prekės ženklų, patentų ir kitus įstatymus.

LEIDŽIAMAS NAUDOTIS SVETAINĖS

Šią svetainę ir šioje svetainėje esančią medžiagą (kartu vadinama „Svetainė“) asmenys, pavyzdžiui, Vartotojas, gali ieškoti teisėtų tikslų, ieškodami informacijos apie darbą. Jūs atstovaujate, garantuojate ir sutinkate, kad nenaudosite (ar neplanuosite, neskatinsite ar nepadėsite kitiems naudotis) Svetainės jokiais tikslais ar bet kokiu būdu, kuris draudžiamas šiose naudojimo sąlygose. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad jūsų naudojimasis svetaine atitiktų šias naudojimo sąlygas, ir iš anksto pareikšti aiškų rašytinį boobooSKI.com leidimą bet kokiems naudojimo atvejams, kurie nėra leidžiami ar nėra aiškiai nurodyti šiose naudojimo sąlygose.

Draudžiamas interneto svetainės naudojimas

Naudodamiesi svetaine negalėsite:

(a) Apsimetinėti bet kokiu asmeniu ar subjektu, įskaitant be apribojimų „boobooSKI.com“ darbuotoją ar atstovą, įgaliotą Svetainės vartotoją, kandidatą į darbą ar darbdavį, arba kitaip klaidingai apibūdinantys jūsų ryšį su asmeniu ar subjektu.

(b) Paskelbkite visą neišsamią, melagingą ar netikslią informaciją arba ne jūsų turimą informaciją, skirtą ieškant darbo visą ar ne visą darbo dieną savo vardu.

c) Užregistruokite el. pašto adresą, kuris jums nepriklauso arba neturite aiškaus savininko leidimo registruotis.

(d) Pažeisti ar bandyti pažeisti Svetainės saugumą ar vientisumą, įskaitant be apribojimų:

(1) prieiga prie duomenų, neskirtų Vartotojui, arba prisijungimas prie serverio ar sąskaitos, prie kurios Vartotojas neturi prieigos;

2) bandymas ištirti, nuskaityti ar patikrinti sistemos ar tinklo pažeidžiamumą arba pažeisti saugumo ar autentifikavimo priemones be tinkamo leidimo;

(3) bandymas trukdyti bet kurio vartotojo, pagrindinio kompiuterio ar tinklo paslaugoms, įskaitant, be apribojimų, viruso ar sugadintų duomenų pateikimą Svetainei, perkrovą, nuolatinį pasikartojančio teksto skelbimą, „užliejimą“, „šlamštą“, „bombardavimą paštu“. “Arba„ avarija “;

(4) slaptažodžių atskleidimas ar pasidalinimas tretiesiems asmenims ar su jais ar jų naudojimas bet kokiems neteisėtiems tikslams;

(5) bandymas iššifruoti, dekompiliuoti, išardyti ar pakeisti inžinerinį turinį ar programinę įrangą, kuri sudaro ar kokiu nors būdu sudaro Svetainės dalį;

(6) nepageidaujamos reklamos, reklaminės medžiagos, el. Pašto, „šlamšto“, „grandininių laiškų“ ar bet kokio kito pobūdžio prašymo siuntimas; arba

(7) bet kurios TCP / IP paketo antraštės ar bet kurios antraštės informacijos dalies suklastojimas el. Laiške ar pranešime.

Už svetainės, sistemos ar tinklo saugumo pažeidimus gali būti taikoma civilinė arba baudžiamoji atsakomybė. boobooSKI.com tirs įvykius, kurie gali būti susiję su tokiais pažeidimais, kurie gali būti susiję su teisėsaugos institucijomis ir bendradarbiauti su jomis, patraukiant baudžiamojon atsakomybėn vartotojus, kurie yra susiję su tokiais pažeidimais.

INFORMACIJA VARTOTOJUI

Kai registruojatės svetainėje, boobooSKI.com renka tam tikrą asmeninę informaciją. Informacija, kurią galima rinkti, apima vardą, pavardę, adresą, el. Pašto adresą ir telefono numerį. Be bet kurios šioje svetainėje esančios privatumo politikos sąlygų, jūs suprantate ir sutinkate, kad boobooSKI.com ir jos filialai gali neribotą laiką pasiekti, naudoti ir saugoti šią informaciją bei rinkti ir apdoroti informaciją vienoje ar keliose tiesiogiai prižiūrimose duomenų bazėse. arba netiesiogiai per boobooSKI.com boobooSKI.com deda visas pastangas, kad apsaugotų jūsų asmeninę informaciją. Tačiau jūs suprantate ir sutinkate, kad boobooSKI.com nekontroliuoja nieko, kas vyksta serveriuose, kurių nekontroliuoja boobooSKI.com. Be to, tiek, kiek jūs įtraukiate savo asmeninę informaciją (įskaitant el. Pašto adresą) registruodamiesi svetainėje, boobooSKI.com negali kontroliuoti tokios informacijos naudojimo trečiųjų šalių boobooSKI.com klientų, kurie gauna jūsų informaciją iš boobooSKI.com. Norėdami gauti daugiau informacijos apie jūsų informaciją, skaitykite šios svetainės Privatumo patvirtinimą.

VARTOTOJŲ KOMUNIKACIJOS

Jūs suprantate ir sutinkate, kad tuo atveju, jei perduodate bet kokią informaciją, atsiliepimus, duomenis, klausimus, komentarus, pasiūlymus ar kitus elementus boobooSKI.com apie boobooSKI.com, Svetainę ar Svetainėje siūlomas paslaugas, bet koks toks bendravimas turi būti laikomos nekonfidencialiomis ir tampa „boobooSKI.com“ nuosavybe, o „boobooSKI.com“ gali be apribojimų dauginti, naudoti, atskleisti ir platinti tokią informaciją kitiems.

VARTOTOJŲ PATEIKIMAI

Jūs suprantate ir sutinkate, kad pateikdami informaciją boobooSKI.com garso, vaizdo ar nuotraukų pavidalu, pateiktais per Svetainę ar kitaip, tokią informaciją boobooSKI.com gali paskelbti ar platinti trečiųjų šalių klientams ir ji bus tokių trečiųjų šalių „boobooSKI.com“ klientai gali ieškoti ir peržiūrėti. boobooSKI.com deda visas pastangas, kad prieiga prie šios informacijos būtų suteikta tik tokiems klientams. Tačiau jūs suprantate ir sutinkate, kad boobooSKI.com nėra atsakinga ir neatsako, jei kita trečioji šalis vengia saugumo priemonių ir gauna prieigą prie tokios informacijos. gavus raštišką jūsų prašymą, boobooSKI.com nustos skelbti, platinti ar teikti informaciją trečiosioms šalims. Vis dėlto jūs suprantate ir sutinkate, kad „boobooSKI.com“ klientai, turintys prieigą prie tokios informacijos, galėjo išsaugoti informacijos kopiją savo rinkmenose ar duomenų bazėse. boobooSKI.com neatsako už jūsų informacijos saugojimą, naudojimą ar privatumą tokiais atvejais.

TINKAMUMO FORMOS PATEIKIMAS

Jūs suprantate ir sutinkate, kad tik jūs esate atsakingas už bet kokios jūsų svetainėje pateiktos informacijos formą, turinį ir tikslumą. Jūs taip pat suprantate ir sutinkate, kad tokiu būdu jūsų informacija bus ieškoma ir matoma bei gali būti persiųsta, perduota ar perkelta trečiųjų šalių „boobooSKI.com“ klientams (tarp jų gali būti ir verbuotojai bei įdarbinimo konsultantai). boobooSKI.com deda visas pastangas, kad suteiktų prieigą prie jūsų informacijos tik tokiems klientams. Tačiau jūs suprantate ir sutinkate, kad boobooSKI.com nėra atsakinga ir neatsako, jei kita trečioji šalis vengia saugumo priemonių ir gauna prieigą prie jūsų informacijos. Galite pašalinti arba paprašyti pašalinti informaciją iš boobooSKI.com duomenų bazės arba paprašyti, kad jūsų informacija nebūtų persiųsta bet kuriuo metu. Vis dėlto jūs suprantate ir sutinkate, kad „boobooSKI.com“ klientai, turintys prieigą prie duomenų bazės arba gavę jūsų informaciją, galbūt išsaugojo jūsų informacijos kopiją savo failuose ar duomenų bazėse. boobooSKI.com neatsako už informacijos saugojimą, naudojimą ar privatumą tokiais atvejais.

JOKIOS ATSAKOMYBĖS

Svetainėje ir medžiagoje gali būti netikslumų ar spausdinimo klaidų. boobooSKI.com neatsako už Svetainės ar Medžiagų tikslumą, patikimumą, išsamumą ar savalaikiškumą, o Svetainės ir Medžiagų naudojimas yra jūsų pačių rizika. Periodiškai svetainėje daromi pakeitimai, kuriuos bet kada gali padaryti boobooSKI.com

boobooSKI.com nelaikomas darbdaviu jūsų naudojimosi svetaine atžvilgiu, ir boobooSKI.com neatsako už bet kokius sprendimus dėl įdarbinimo, kuriuos dėl kokių nors priežasčių priėmė bet kuris subjektas, siūlantis įsidarbinimo galimybes šioje svetainėje. Be to, niekas šiose Naudojimo sąlygose neturi būti aiškinama kaip garantuojanti įdarbinimą bet kuriam vartotojui tam tikru laikotarpiu. Be to, Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad dėl šių Naudojimosi sąlygų ar jūsų naudojimosi Svetaine tarp vartotojo ir boobooSKI.com nėra jokių bendrų, partnerystės, darbo ar agentūros ryšių.

EQUAL UŽIMTUMO GALIMYBĖ

boobooSKI.com įsipareigoja užtikrinti lygias įdarbinimo galimybes, o darbdavių organizacijos laikosi Japonijoje galiojančių lygių įdarbinimo įstatymų.

KEITIMASIS UŽIMTUMU

Šioje svetainėje yra paslauga, kuria naudodamiesi „boobooSKI.com“ trečiosios šalies klientai per „boobooSKI.com“ gali pasiūlyti preliminarų darbo pasiūlymą (kol jie atvyksta į Japoniją, turi atitinkamą „Visa“ leidžiančią dirbti Japonijoje) tam tikriems kandidatams. Be kitų šių Naudojimo sąlygų sąlygų, jei dalyvaujate kaip kandidatas tokiose mainuose, Vartotojas pripažįsta ir sutinka su:

(a) boobooSKI.com neprisiima jokios atsakomybės ar atsakomybės už tai, kad siūlančios įmonės yra ir yra įdarbinimo galimybės, ar tokio subjekto sugebėjimą ir norą jus įdarbinti.

(b) Nors mes visada susisieksime bet kada, kai jums prireiks, boobooSKI.com neprisiima jokios atsakomybės už jus, kol esate Japonijoje. Būdami Japonijoje, jus nuolat prižiūrės mūsų partnerė Japonijos darbo agentūra, kuri reguliariai bendraus ir su jumis, ir su jūsų darbdaviu. Nors jie visada padės jums, jie taip pat neprisiima jokios atsakomybės už jus. Savo poilsio metu būsite atsakingi už save (todėl kelionių draudimas yra privalomas visiems dalyviams). Darbo metu jus apdraus tiesiogiai darbdavys pagal Japonijos „Rousai“ darbo draudimo sistemą.

(c) Naudotojas atleidžia „boobooSKI.com“, jo turinio tiekėjus ir paslaugų teikėjus, jo ir jų pareigūnus, direktorius, darbuotojus, atstovus ir dukterinius padalinius nuo bet kokio pobūdžio ir pobūdžio pretenzijų, reikalavimų ir žalos (faktinės ir pasekmingos), žinomos ir nežinomos, įtariamos ir neįtariamos, atskleistos ir neatskleistos, atsirandančios dėl siūlomų ar faktiškai priimtų darbo vietų ar kaip nors susijusios su jomis.

ATSAKYMAS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Jūs prisiimate visą atsakomybę ir riziką, kad naudojatės šia svetaine ir apskritai internetu. Ši svetainė ir joje pateikta informacija teikiama „tokia, kokia yra“ ir „kaip galima“, be jokios tiesioginės ar numanomos garantijos, įskaitant, bet neapsiribojant, nuosavybės garantijas, nepažeidimus ar numanomas prekybines garantijas ar garantijas. tinkamumas tam tikram tikslui. Jokia „boobooSKI.com“, jos dukterinių įmonių ar jų atitinkamų darbuotojų teikiama patarimas ar informacija nepakeis aukščiau paminėtų dalykų ar nesuteiks jokių garantijų. „boobooSKI.com“, jos turinio tiekėjai ir paslaugų teikėjai aiškiai atsisako bet kokios garantijos, kad šioje sistemoje ar internete esanti informacija paprastai bus nepertraukiama ar be klaidų, arba kad bet kokioje sistemoje pasiekiamoje informacijoje, programinėje įrangoje ar kitoje medžiagoje nėra virusų ar kitų duomenų. kenksmingi komponentai. boobooSKI.com nesuteikia jokių garantijų, kad įsidarbinsite šioje svetainėje, taip pat negarantuoja (ir neprisiima jokios atsakomybės) už bet kokį darbą, kurį galite gauti.

Jokiu būdu boobooSKI.com ir jo turinio tiekėjai bei paslaugų teikėjai nėra atsakingi už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, baudžiamąją, atsitiktinę, ypatingą ar išvestinę žalą, atsirandančią dėl ar šiaip ar taip susijusios su šios svetainės naudojimu, ar su vėlavimu ar negalėjimu naudoti ją ar bet kokią informaciją ar paslaugas, gautas per šią svetainę, ar kitaip atsirandančias dėl šios svetainės naudojimo, internetu ar kitais pagrindais (remiantis sutartimi, deliktu, griežta atsakomybe ar kitaip).

Kadangi kai kurios valstijos ar jurisdikcijos neleidžia atmesti ar apriboti atsakomybės už padarinius ar atsitiktinius nuostolius, aukščiau nurodytas apribojimas jums gali būti netaikomas. Jei šis aukščiau nurodytas atsakomybės apribojimas arba garantijos neįtraukimas laikomas netaikomu ar neįgyvendinamu dėl kokių nors priežasčių, tada boobooSKI.com maksimali atsakomybė jums už bet kokio pobūdžio žalą už visas pretenzijas, kylančias dėl svetainės ar medžiagų naudojimo, bus priteista. apribota Australijos 100.00 USD.

NUTRAUKIMAS

boobooSKI.com pasilieka teisę savo nuožiūra naudotis visomis savo teisinėmis priemonėmis, įskaitant be apribojimų betarpišką jūsų registracijos svetainėje nutraukimą ir (arba) bet kurias kitas boobooSKI.com jums suteiktas paslaugas, pažeidus jūs iš šių naudojimo sąlygų.

Be to, boobooSKI.com pasilieka teisę atšaukti pareiškėjų pozicijų patvirtinimus, kai aplinkybės reikalauja tokių veiksmų. Taip pat darbdaviai (viešbučiai / kurortai) pasilieka teisę nutraukti susitarimus tuo atveju, kai dėl nenumatytų aplinkybių reikia sumažinti ne visą darbo dieną dirbančių, atsitiktinių ir sezoninių darbuotojų skaičių. Tai apima, bet tuo neapsiribojant, orą, skubią medicininę situaciją ir ekonominę situaciją.

KOMPENSACIJA

Vartotojas sutinka ginti, atlyginti žalą ir laikyti nekenksmingą „boobooSKI.com“, jo turinio tiekėjus ir paslaugų teikėjus bei jo ir jų pareigūnus, direktorius, darbuotojus, atstovus ir dukterines įmones nuo ir prieš bet kokius ieškinius, veiksmus ar reikalavimus, įskaitant be apribojimų pagrįstus įstatymus ir apskaitos mokesčius, susijusius su naudojimuisi Svetaine ar Medžiagomis ar dėl šių naudojimosi sąlygų pažeidimų. boobooSKI.com nedelsdamas jums praneš apie bet kokį tokį ieškinį, ieškinį ar procesą ir padės jums jūsų sąskaita ginti bet kurį tokį ieškinį, ieškinį ar procesą.

BENDRA

„boobooSKI.com“, jos turinio tiekėjai ir paslaugų teikėjai nepatvirtina, kad Svetainė ar Medžiaga yra tinkama ar prieinama naudoti kitose jurisdikcijose, ir patekti į jas iš jurisdikcijų, kur jos turinys yra neteisėtas ar draudžiamas. Tie, kurie nusprendžia patekti į Svetainę iš kitų jurisdikcijų, tai daro savo iniciatyva ir yra atsakingi už galiojančių vietinių įstatymų laikymąsi. Jūs negalite naudoti ar eksportuoti medžiagų pažeisdami Australijos eksporto įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet kokias pretenzijas, susijusias su svetaine ar medžiaga, reglamentuoja Viktorijos valstijos (Australija) materialieji įstatymai ir tarptautinių sutarčių nuostatos, neįgyvendinant jokių įstatymų kolizijų principų ir neatsižvelgiant į 1980 m. Tarptautinis prekių pardavimas. Vartotojas ir „boobooSKI.com“ sutinka, kad būtų vykdoma išimtinė jurisdikcija ir vieta bet kokiems veiksmams ar ginčams, kylantiems pagal šias Naudojimo sąlygas, valstijos ar federaliniuose teismuose, esančiuose Melburne, Viktorijoje, Australijoje ir tarptautinių sutarčių nuostatose. Jei kuris nors iš šių Naudojimo sąlygų nuostatų pripažįstamas negaliojančiu bet kurio kompetentingos jurisdikcijos teismo, tokios nuostatos negaliojimas neturi įtakos likusių šių Naudojimosi sąlygų nuostatų galiojimui, kurios ir toliau galios. Joks atsisakymas bet kurio šių Naudojimosi sąlygų termino nebus laikomas tolesniu ar tolesniu tokio ar bet kurio kito termino atsisakymu. Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta konkrečioje „Teisinėje informacijoje“, programinės įrangos licencijoje arba papildomose naudojimo sąlygose tam tikruose svetainės puslapiuose ar paslaugose ar su saitu, su kuriomis sutinkate laikytis, šios naudojimo sąlygos sudaro pilną sutartį tarp jūsų ir boobooSKI.com dėl čia nurodyto dalyko ir pakeičia visas ankstesnes ar tuo pačiu metu vykusias derybas, susitarimus ar pareiškimus dėl jų.

Sužinokite daugiau apie knygas