SĄLYGOS IR NUOSTATOS

„BoobooSKI.com“ svetainės ir paslaugų naudojimo sąlygos („Naudojimo sąlygos“). Šiose naudojimo sąlygose aprašomos sąlygos, kuriomis asmenys, ieškantys darbo galimybių, arba bet kurie kiti asmenys ar subjektai, lankantys šią svetainę („jūs“ ar „vartotojas“), gali prisijungti ir naudotis šia interneto svetaine ar bet kuriomis jos paslaugomis. Atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas. Jei nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, nesinaudokite šia svetaine ar jokiomis jos paslaugomis. Naudodamiesi šia svetaine ar bet kuria iš jos paslaugų jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis.

boobooSKI.com gali bet kada peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas, paskelbdamas pakeistas taisykles ir (arba) sąlygas šioje svetainėje. Visos tokios pakeistos sąlygos ir (arba) sąlygos įsigalioja automatiškai, kai jos paskelbiamos šioje svetainėje. Turėtumėte periodiškai peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas, nes jos yra privalomos jums, kai jūs naudojatės ar naudojatės šia svetaine ar bet kuria jos paslauga.

TERMINAI IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

„BoobooSKI.com“ svetainės ir paslaugų naudojimo sąlygos („Naudojimo sąlygos“). Šiose naudojimo sąlygose aprašomos sąlygos, kuriomis asmenys, ieškantys darbo galimybių, arba bet kurie kiti asmenys ar subjektai, lankantys šią svetainę („jūs“ ar „vartotojas“), gali prisijungti ir naudotis šia interneto svetaine ar bet kuriomis jos paslaugomis. Atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas. Jei nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, nesinaudokite šia svetaine ar jokiomis jos paslaugomis. Naudodamiesi šia svetaine ar bet kuria iš jos paslaugų jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis.

boobooSKI.com gali bet kada peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas, paskelbdamas pakeistas taisykles ir (arba) sąlygas šioje svetainėje. Visos tokios pakeistos sąlygos ir (arba) sąlygos įsigalioja automatiškai, kai jos paskelbiamos šioje svetainėje. Turėtumėte periodiškai peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas, nes jos yra privalomos jums, kai jūs naudojatės ar naudojatės šia svetaine ar bet kuria jos paslauga.

MEDŽIAGOS NAUDOJIMAS

boobooSKI.com įgalioja Vartotoją peržiūrėti ir laikinai atsisiųsti vieną medžiagos kopiją (įskaitant, bet neapsiribojant dokumentais, tekstu, logotipais, HTML kodu, grafika, mygtukų piktogramomis, garsais, garso įrašais, atvaizdais, programine įranga ir kitais elementais), kurie „boobooSKI.com“ šioje svetainėje („Medžiagos“) pateikia tik jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.

Visa šioje svetainėje esanti medžiaga yra boobooSKI.com nuosavybė ir saugoma Australijos ir tarptautinių sutarčių nuostatų bei autorių teisių įstatymų. Visų šioje svetainėje esančių Medžiagų ir visos šioje svetainėje naudojamos programinės įrangos rinkimas (tai reiškia rinkimas, išdėstymas ir surinkimas) yra boobooSKI.com nuosavybė ir saugoma Australijos ir tarptautinių sutarčių nuostatų bei autorių teisių įstatymų. Šioje svetainėje esančios medžiagos negalima kopijuoti, platinti, atsisiųsti, perduoti, modifikuoti, paskelbti, publikuoti, atkurti, išskyrus laikinus atsisiuntimus, būtinus norint patekti į šią svetainę (kuri bus saugoma tik tol, kol tai būtina tokiai prieigai). pakartotinai panaudotas, pakartotinai paskelbtas, pakartotinai paskelbtas, įkeltas, rodomas, parduodamas, viešai vykdomas ar kitaip naudojamas be aiškaus rašytinio boobooSKI.com sutikimo. Draudžiama naudoti Medžiagą bet kurioje kitoje interneto svetainėje ar tinklo kompiuterinėje aplinkoje.

Be šių naudojimosi sąlygų pažeidimo, neteisėtas Medžiagų naudojimas gali pažeisti autorių teisių, prekės ženklų, patentų ir kitus įstatymus.

LEIDŽIAMAS NAUDOTIS SVETAINĖS

Šią svetainę ir šioje svetainėje esančią medžiagą (kartu - „Svetainė“) gali naudoti tik teisėtais tikslais asmenys, pavyzdžiui, Vartotojas, ieškantys informacijos apie užimtumą. Jūs atstovaujate, garantuojate ir sutinkate, kad nenaudosite (ar neplanuojate, neskatinsite ar nepadėsite kitiems naudotis) Svetainės jokiu tikslu ar jokiu būdu, kurį draudžia šios Naudojimo sąlygos. Vartotojas privalo užtikrinti, kad jūsų naudojimasis svetaine atitiktų šias naudojimo sąlygas, ir prašyti išankstinio, aiškaus rašytinio boobooSKI.com leidimo bet kokiam naudojimui, neleidžiamam ar aiškiai nenurodytam šiose naudojimo sąlygose.

Draudžiamas interneto svetainės naudojimas

Naudodamiesi svetaine negalėsite:

(a) Apsimetinėti bet kokiu asmeniu ar subjektu, įskaitant be apribojimų „boobooSKI.com“ darbuotoją ar atstovą, įgaliotą Svetainės vartotoją, kandidatą į darbą ar darbdavį, arba kitaip klaidingai apibūdinantys jūsų ryšį su asmeniu ar subjektu.

(b) Paskelbkite visą neišsamią, melagingą ar netikslią informaciją arba ne jūsų turimą informaciją, skirtą ieškant darbo visą ar ne visą darbo dieną savo vardu.

c) Užregistruokite el. pašto adresą, kuris jums nepriklauso arba neturite aiškaus savininko leidimo registruotis.

(d) Pažeisti ar bandyti pažeisti Svetainės saugumą ar vientisumą, įskaitant be apribojimų:

(1) prieiga prie duomenų, neskirtų Vartotojui, arba prisijungimas prie serverio ar sąskaitos, prie kurios Vartotojas neturi prieigos;

2) bandymas ištirti, nuskaityti ar patikrinti sistemos ar tinklo pažeidžiamumą arba pažeisti saugumo ar autentifikavimo priemones be tinkamo leidimo;

(3) bandymas trikdyti paslaugų teikimą bet kuriam vartotojui, pagrindiniam kompiuteriui ar tinklui, įskaitant, be apribojimų, viruso ar sugadintų duomenų pateikimą į svetainę, perkrovimą, nuolatinį pasikartojančio teksto paskelbimą, „užtvindymą“, „šlamštą“, „pašto bombardavimą“. Arba „sudužimas“;

(4) slaptažodžių atskleidimas ar pasidalinimas tretiesiems asmenims ar su jais ar jų naudojimas bet kokiems neteisėtiems tikslams;

(5) bandymas iššifruoti, dekompiliuoti, išardyti ar pakeisti inžinerinį turinį ar programinę įrangą, kuri sudaro ar kokiu nors būdu sudaro Svetainės dalį;

(6) nepageidaujamos reklamos, reklaminės medžiagos, el. Pašto, „nepageidaujamo pašto“, „grandininių laiškų“ ar bet kurios kitos formos siuntimo siuntimas; arba

(7) bet kurios TCP / IP paketo antraštės ar bet kurios antraštės informacijos dalies suklastojimas el. Laiške ar pranešime.

Už svetainės, sistemos ar tinklo saugumo pažeidimus gali būti taikoma civilinė arba baudžiamoji atsakomybė. boobooSKI.com tirs įvykius, kurie gali būti susiję su tokiais pažeidimais, kurie gali būti susiję su teisėsaugos institucijomis ir bendradarbiauti su jomis, patraukiant baudžiamojon atsakomybėn vartotojus, kurie yra susiję su tokiais pažeidimais.

INFORMACIJA VARTOTOJUI

Kai registruojatės svetainėje, boobooSKI.com renka tam tikrą asmeninę informaciją. Informacija, kurią galima rinkti, apima vardą, pavardę, adresą, el. Pašto adresą ir telefono numerį. Be bet kurios šioje svetainėje esančios privatumo politikos sąlygų, jūs suprantate ir sutinkate, kad boobooSKI.com ir jos filialai gali neribotą laiką pasiekti, naudoti ir saugoti šią informaciją bei rinkti ir apdoroti informaciją vienoje ar keliose tiesiogiai prižiūrimose duomenų bazėse. arba netiesiogiai per boobooSKI.com boobooSKI.com deda visas pastangas, kad apsaugotų jūsų asmeninę informaciją. Tačiau jūs suprantate ir sutinkate, kad boobooSKI.com nekontroliuoja nieko, kas vyksta serveriuose, kurių nekontroliuoja boobooSKI.com. Be to, tiek, kiek jūs įtraukiate savo asmeninę informaciją (įskaitant el. Pašto adresą) registruodamiesi svetainėje, boobooSKI.com negali kontroliuoti tokios informacijos naudojimo trečiųjų šalių boobooSKI.com klientų, kurie gauna jūsų informaciją iš boobooSKI.com. Norėdami gauti daugiau informacijos apie jūsų informaciją, skaitykite šios svetainės Privatumo patvirtinimą.

VARTOTOJŲ KOMUNIKACIJOS

Jūs suprantate ir sutinkate, kad tuo atveju, jei perduodate bet kokią informaciją, atsiliepimus, duomenis, klausimus, komentarus, pasiūlymus ar kitus elementus boobooSKI.com apie boobooSKI.com, Svetainę ar Svetainėje siūlomas paslaugas, bet koks toks bendravimas turi būti laikomos nekonfidencialiomis ir tampa „boobooSKI.com“ nuosavybe, o „boobooSKI.com“ gali be apribojimų dauginti, naudoti, atskleisti ir platinti tokią informaciją kitiems.

VARTOTOJŲ PATEIKIMAI

Jūs suprantate ir sutinkate, kad pateikdami informaciją boobooSKI.com garso, vaizdo ar nuotraukų pavidalu, pateiktą per Svetainę ar kitu būdu, tokią informaciją gali paskelbti arba išplatinti boobooSKI.com trečiųjų šalių klientams ir ji bus tokių „boobooSKI.com“ trečiųjų šalių klientų gali ieškoti ir peržiūrėti. boobooSKI.com deda visas pastangas, kad suteiktų prieigą prie šios informacijos tik tokiems klientams. Tačiau jūs suprantate ir sutinkate, kad boobooSKI.com nėra atsakingas ar atsakingas, jei kita trečioji šalis vengia saugumo priemonių ir gauna prieigą prie tokios informacijos. „boobooSKI.com“ nustos skelbti, platinti ar pateikti savo informaciją trečiųjų šalių klientams, gavęs raštišką jūsų prašymą. Tačiau jūs suprantate ir sutinkate, kad „boobooSKI.com“ klientai, turintys prieigą prie tokios informacijos, galbūt yra išsaugoję informacijos kopijas savo failuose ar duomenų bazėse. boobooSKI.com neatsako už jūsų informacijos išsaugojimą, naudojimą ar privatumą tokiais atvejais.

TINKAMUMO FORMOS PATEIKIMAS

Jūs suprantate ir sutinkate, kad jūs esate visiškai atsakingas už bet kokios jūsų svetainės pateiktos informacijos formą, turinį ir tikslumą. Jūs taip pat suprantate ir sutinkate, kad tai darydami jūsų informacija bus ieškoma ir matoma „boobooSKI.com“ klientams (gali būti įdarbinantys ir įdarbinimo konsultantai), ji gali būti perduota, perduota ar perduota trečiosioms šalims. boobooSKI.com deda visas pastangas, kad suteiktų prieigą prie jūsų informacijos tik tokiems klientams. Tačiau jūs suprantate ir sutinkate, kad boobooSKI.com nėra atsakingas ar atsakingas, jei kita trečioji šalis vengia saugumo priemonių ir gauna prieigą prie jūsų informacijos. Galite pašalinti arba paprašyti pašalinti savo informaciją iš boobooSKI.com duomenų bazės arba pareikalauti, kad jūsų informacija nebūtų perduota bet kuriuo metu. Tačiau jūs suprantate ir sutinkate, kad „boobooSKI.com“ klientai, turintys prieigą prie duomenų bazės arba gavę jūsų informaciją, galbūt yra išsaugoję jūsų informacijos kopijas savo failuose ar duomenų bazėse. boobooSKI.com neatsako už informacijos saugojimą, naudojimą ar privatumą tokiais atvejais.

JOKIOS ATSAKOMYBĖS

Svetainėje ir medžiagoje gali būti netikslumų ar spausdinimo klaidų. boobooSKI.com neatsako už Svetainės ar Medžiagų tikslumą, patikimumą, išsamumą ar savalaikiškumą, o Svetainės ir Medžiagų naudojimas yra jūsų pačių rizika. Periodiškai svetainėje daromi pakeitimai, kuriuos bet kada gali padaryti boobooSKI.com

boobooSKI.com nelaikomas darbdaviu jūsų naudojimosi svetaine atžvilgiu, ir boobooSKI.com neatsako už bet kokius sprendimus dėl įdarbinimo, kuriuos dėl kokių nors priežasčių priėmė bet kuris subjektas, siūlantis įsidarbinimo galimybes šioje svetainėje. Be to, niekas šiose Naudojimo sąlygose neturi būti aiškinama kaip garantuojanti įdarbinimą bet kuriam vartotojui tam tikru laikotarpiu. Be to, Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad dėl šių Naudojimosi sąlygų ar jūsų naudojimosi Svetaine tarp vartotojo ir boobooSKI.com nėra jokių bendrų, partnerystės, darbo ar agentūros ryšių.

EQUAL UŽIMTUMO GALIMYBĖ

boobooSKI.com įsipareigoja užtikrinti lygias įdarbinimo galimybes, o darbdavių organizacijos laikosi Japonijoje galiojančių lygių įdarbinimo įstatymų.

KEITIMASIS UŽIMTUMU

Šioje svetainėje yra paslauga, kuria naudojantis boobooSKI.com klientai iš trečiųjų šalių per boobooSKI.com gali pasiūlyti preliminarų įdarbinimo pasiūlymą (kol jie atvyks į Japoniją, turėdami atitinkamą vizą, leidžiančią dirbti Japonijoje) tam tikriems kandidatams. Be kitų šių naudojimosi sąlygų sąlygų ir sąlygų, jei jūs kaip kandidatas dalyvaujate tokiuose mainuose, Vartotojas pripažįsta ir sutinka su šiais dalykais:

(a) boobooSKI.com neprisiima jokios atsakomybės ar atsakomybės už bet kokių įsidarbinimo galimybių teikimą siūlančiuose subjektuose ar jų egzistavimą ar tokio subjekto galimybes ir norą jus pasamdyti.

(b) Nors mes visada susisieksime bet kada, kai jums prireiks, boobooSKI.com neprisiima jokios atsakomybės už jus, kol esate Japonijoje. Būdami Japonijoje, jus nuolat prižiūrės mūsų partnerė Japonijos darbo agentūra, kuri reguliariai bendraus ir su jumis, ir su jūsų darbdaviu. Nors jie visada padės jums, jie taip pat neprisiima jokios atsakomybės už jus. Savo poilsio metu būsite atsakingi už save (todėl kelionių draudimas yra privalomas visiems dalyviams). Darbo metu jus apdraus tiesiogiai darbdavys pagal Japonijos „Rousai“ darbo draudimo sistemą.

(c) Naudotojas atleidžia „boobooSKI.com“, jo turinio tiekėjus ir paslaugų teikėjus, jo ir jų pareigūnus, direktorius, darbuotojus, atstovus ir dukterinius padalinius nuo bet kokio pobūdžio ir pobūdžio pretenzijų, reikalavimų ir žalos (faktinės ir pasekmingos), žinomos ir nežinomos, įtariamos ir neįtariamos, atskleistos ir neatskleistos, atsirandančios dėl siūlomų ar faktiškai priimtų darbo vietų ar kaip nors susijusios su jomis.

ATSAKYMAS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Jūs prisiimate visą atsakomybę ir riziką už naudojimąsi šia svetaine ir internetu. Ši svetainė ir joje pateikiama informacija yra pateikiama „tokia, kokia yra“ ir „tokia, kokia yra“ pagrindu be jokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, garantijas dėl pavadinimo, nepažeidimus ar numanomas garantijas parduoti ar tinkamumas konkrečiam tikslui. Jokie patarimai ar informacija, kurią teikia boobooSKI.com, jos filialai ar atitinkami darbuotojai, nekeis to, kas išdėstyta, arba nesuteikia jokios garantijos. boobooSKI.com ir jo turinio tiekėjai bei paslaugų teikėjai aiškiai atsisako bet kokių garantijų, kad informacija apie šią sistemą ar internete paprastai bus nepertraukiama ar be klaidų arba kad bet kurioje sistemoje prieinamoje informacijoje, programinėje įrangoje ar kitoje medžiagoje nėra virusų ar kitokios informacijos. kenksmingi komponentai. boobooSKI.com nesuteikia jokių garantijų, kad šioje svetainėje gausite bet kokį darbą, ir jokių garantijų dėl įdarbinimo, kurį galite gauti (ir neprisiimate atsakomybės).

Jokiu būdu boobooSKI.com ir jo turinio tiekėjai bei paslaugų teikėjai nėra atsakingi už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, baudžiamąją, atsitiktinę, ypatingą ar išvestinę žalą, atsirandančią dėl ar šiaip ar taip susijusios su šios svetainės naudojimu, ar su vėlavimu ar negalėjimu naudoti ją ar bet kokią informaciją ar paslaugas, gautas per šią svetainę, ar kitaip atsirandančias dėl šios svetainės naudojimo, internetu ar kitais pagrindais (remiantis sutartimi, deliktu, griežta atsakomybe ar kitaip).

Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama atmesti ar apriboti atsakomybės už padarytą ar atsitiktinę žalą, pirmiau nurodytas apribojimas gali būti netaikomas jums. Jei šis aukščiau nurodytas atsakomybės ribojimas arba garantijos pašalinimas yra laikomas netaikytinu ar neįgyvendinamu dėl kokių nors priežasčių, „boobooSKI.com“ yra maksimali atsakomybė prieš bet kokio tipo žalą, atsirandančią dėl visų pretenzijų, kylančių dėl svetainės ar medžiagų naudojimo. apsiribojama Australijos 100.00 USD suma.

NUTRAUKIMAS

boobooSKI.com pasilieka teisę savo nuožiūra naudotis visomis savo teisinėmis priemonėmis, įskaitant be apribojimų betarpišką jūsų registracijos svetainėje nutraukimą ir (arba) bet kurias kitas boobooSKI.com jums suteiktas paslaugas, pažeidus jūs iš šių naudojimo sąlygų.

Be to, boobooSKI.com pasilieka teisę atšaukti pareiškėjų pozicijų patvirtinimus, kai aplinkybės reikalauja tokių veiksmų. Taip pat darbdaviai (viešbučiai / kurortai) pasilieka teisę nutraukti susitarimus tuo atveju, kai dėl nenumatytų aplinkybių reikia sumažinti ne visą darbo dieną dirbančių, atsitiktinių ir sezoninių darbuotojų skaičių. Tai apima, bet tuo neapsiribojant, orą, skubią medicininę situaciją ir ekonominę situaciją.

KOMPENSACIJA

Vartotojas sutinka ginti, atlyginti žalą ir laikyti nekenksmingą „boobooSKI.com“, jo turinio tiekėjus ir paslaugų teikėjus bei jo ir jų pareigūnus, direktorius, darbuotojus, atstovus ir dukterines įmones nuo ir prieš bet kokius ieškinius, veiksmus ar reikalavimus, įskaitant be apribojimų pagrįstus įstatymus ir apskaitos mokesčius, susijusius su naudojimuisi Svetaine ar Medžiagomis ar dėl šių naudojimosi sąlygų pažeidimų. boobooSKI.com nedelsdamas jums praneš apie bet kokį tokį ieškinį, ieškinį ar procesą ir padės jums jūsų sąskaita ginti bet kurį tokį ieškinį, ieškinį ar procesą.

BENDRA

„boobooSKI.com“ ir jos turinio tiekėjai bei paslaugų teikėjai nenurodo, kad Svetainė ar Medžiaga yra tinkami ar prieinami naudoti kitose jurisdikcijose, ir nesuteikia galimybės jomis naudotis iš jurisdikcijų, kuriose jos turinys yra neteisėtas arba draudžiamas. Tie, kurie pasirenka prieigą prie svetainės iš kitų jurisdikcijų, tai daro savo iniciatyva ir yra atsakingi už taikomų vietinių įstatymų laikymąsi. Jūs negalite naudoti ar eksportuoti Medžiagų pažeisdami Australijos eksporto įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet kokiems ieškiniams, susijusiems su svetaine ar medžiagomis, taikomi Viktorijos valstijos (Australija) materialieji įstatymai ir tarptautinės sutarties nuostatos, neįgyvendinant įstatymų kolizijų principų ir nenurodant 1980 m. Jungtinių Tautų konvencijos dėl Tarptautinis prekių pardavimas. Naudotojas ir „boobooSKI.com“ sutinka su išimtine jurisdikcija ir vieta bet kokiems veiksmams ar ginčams, kylantiems pagal šias Naudojimo sąlygas, valstijos ar federaliniuose teismuose Melburne, Viktorijoje, Australijoje, ir tarptautinių sutarčių nuostatose. Jei bet kuris šių Naudojimo sąlygų punktas pripažįstamas negaliojančiu kompetentingam jurisdikcijai priklausančiam teismui, tokios nuostatos negaliojimas neturi įtakos likusių šių Naudojimo sąlygų nuostatų galiojimui, kurios lieka galioti ir įsigalioja. Jokio šių naudojimosi sąlygų termino atsisakymas nebus laikomas tolesniu ar tęstiniu tokios ar kitos sąlygos atsisakymu. Išskyrus atvejus, kurie aiškiai nurodyti konkrečiame „Teisiniame pranešime“, programinės įrangos licencijoje arba papildomose naudojimo sąlygose tam tikruose svetainės puslapiuose ar paslaugose arba susietose su svetaine, su kuriomis jūs sutinkate būti saistomi, šios naudojimo sąlygos sudaro visą sutartį tarp jūsų ir boobooSKI.com dėl čia aprašytos temos ir pakeičia visas ankstesnes ar vienalaikes derybas, susitarimus ar pareiškimus dėl jų.

Sužinokite daugiau apie knygas