BETINGELSER OG VILKÅR

Vilkår for bruk (“Vilkår for bruk”) for boobooSKI.com nettsted og tjenester. Disse bruksvilkårene beskriver vilkårene og betingelsene for personer som søker arbeidsmuligheter eller andre individer eller enheter som får tilgang til dette nettstedet ("du" eller "bruker") kan få tilgang til og bruke dette nettstedet eller noen av dets tjenester. Les disse bruksbetingelsene nøye. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, må du ikke bruke dette nettstedet eller noen av dets tjenester. Ved å bruke dette nettstedet eller noen av dets tjenester, indikerer du at du aksepterer disse bruksvilkårene.

boobooSKI.com kan når som helst revidere disse vilkårene for bruk ved å legge ut de endrede vilkårene og / eller betingelsene på dette nettstedet. Eventuelle endrede vilkår og / eller betingelser skal automatisk være effektive når de blir lagt ut på dette nettstedet. Du bør gjennomgå disse bruksbetingelsene med jevne mellomrom fordi de er bindende for deg når du går inn på eller bruker dette nettstedet eller noen av dets tjenester.

VILKÅR FOR BRUK

Vilkår for bruk (“Vilkår for bruk”) for boobooSKI.com nettsted og tjenester. Disse bruksvilkårene beskriver vilkårene og betingelsene for personer som søker arbeidsmuligheter eller andre individer eller enheter som får tilgang til dette nettstedet ("du" eller "bruker") kan få tilgang til og bruke dette nettstedet eller noen av dets tjenester. Les disse bruksbetingelsene nøye. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, må du ikke bruke dette nettstedet eller noen av dets tjenester. Ved å bruke dette nettstedet eller noen av dets tjenester, indikerer du at du aksepterer disse bruksvilkårene.

boobooSKI.com kan når som helst revidere disse vilkårene for bruk ved å legge ut de endrede vilkårene og / eller betingelsene på dette nettstedet. Eventuelle endrede vilkår og / eller betingelser skal automatisk være effektive når de blir lagt ut på dette nettstedet. Du bør gjennomgå disse bruksbetingelsene med jevne mellomrom fordi de er bindende for deg når du går inn på eller bruker dette nettstedet eller noen av dets tjenester.

BRUK AV MATERIAL

boobooSKI.com autoriserer brukeren til å se og midlertidig laste ned en enkelt kopi av materialet (inkludert, men ikke begrenset til dokumenter, tekst, logoer, HTML-kode, grafikk, knappikoner, lyder, lydklipp, bilder, programvare og andre elementer) som er gjort tilgjengelig av boobooSKI.com på dette nettstedet ("Materialene") utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Alt materiale som er inkludert på dette nettstedet tilhører boobooSKI.com og beskyttet av australske og internasjonale traktatbestemmelser og copyright-lover. Samlingen (som betyr innsamling, arrangement og montering) av alt materiale på dette nettstedet og all programvare som brukes på dette nettstedet tilhører boobooSKI.com og beskyttet av australske og internasjonale traktatbestemmelser og copyright-lover. Andre enn midlertidige nedlastinger som er nødvendige for å få tilgang til dette nettstedet (som bare vil bli lagret så lenge det er nødvendig for slik tilgang), kan materialene på dette nettstedet ikke kopieres, distribueres, lastes ned, overføres, modifiseres, legges ut, publiseres, reproduseres, gjenbruk, gjenpublisert, omplassert, lastet opp, vist, solgt, offentlig utført eller på annen måte brukt uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra boobooSKI.com Bruk av materialene på noe annet nettsted eller i et nettverksdatamiljø er forbudt.

I tillegg til brudd på disse bruksvilkårene, kan uautorisert bruk av materialet krenke opphavsrett, varemerke, patent og andre lover.

TILLATTE BRUK AV NETTSTEDET

Dette nettstedet og materialene som er inkludert på dette nettstedet (samlet "nettstedet") kan bare brukes til lovlige formål av enkeltpersoner, for eksempel brukeren, som søker jobbinformasjon. Du representerer, garanterer og samtykker i at du ikke vil bruke (eller planlegge, oppfordre eller hjelpe andre til å bruke) nettstedet til noe formål eller på noen måte som er forbudt i henhold til disse bruksvilkårene. Det er brukerens ansvar å sørge for at din bruk av nettstedet overholder disse bruksvilkårene og å søke på forhånd, uttrykkelig skriftlig tillatelse fra boobooSKI.com for bruk som ikke er tillatt eller ikke uttrykkelig spesifisert i disse bruksvilkårene.

FORBUDT BRUK AV NETTSTEDET

I forbindelse med din bruk av nettstedet, vil du ikke:

(a) Ettergi noen person eller enhet, inkludert uten begrensning en boobooSKI.com-ansatt eller -agent, en autorisert bruker av nettstedet, en jobbsøker eller en arbeidsgiver, eller på annen måte misrepresenterer din tilknytning til noen person eller enhet.

(b) Legg ut ufullstendig, usant eller unøyaktig informasjon eller informasjon som ikke er din egen for bruk i arbeidssøkning på heltid eller deltid på dine egne vegne.

(c) Registrer en e-postadresse som du ikke eier eller ikke har uttrykkelig tillatelse fra eieren til å registrere.

(d) Brudd eller forsøk på å krenke sikkerheten eller integriteten til nettstedet, inkludert, uten begrensning:

(1) tilgang til data som ikke er beregnet for brukeren, eller logge på en server eller konto som brukeren ikke har tilgang til;

(2) forsøke å søke, skanne eller teste sårbarheten til et system eller nettverk eller bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltak uten riktig autorisasjon;

(3) forsøke å forstyrre tjenesten til enhver bruker, vert eller nettverk, inkludert, uten begrensning, sende inn et virus eller ødelagte data til nettstedet, overbelastning, kontinuerlig innlegg av repeterende tekst, "flom", "spamming", "mail bombing ”Eller“ krasjer ”;

(4) å avsløre eller dele passordet ditt til / med noen tredjepart eller bruke passordet ditt til uautoriserte formål;

(5) forsøke å dechiffrere, dekompilere, demontere eller reversere noe av innholdet eller programvaren som består av eller på noen måte utgjør en del av nettstedet;

(6) sende uønsket reklame, reklamemateriell, e-post, “søppelpost”, “kjedebrev”, eller annen form for oppfordring; eller

(7) smi enhver TCP / IP-pakkeoverskrift eller noen del av topptekstinformasjonen i hvilken som helst e-post eller posting.

Brudd på nettstedets, systemets eller nettverkssikkerheten kan føre til sivilt eller straffbart ansvar. boobooSKI.com vil undersøke forekomster som kan innebære slike brudd og kan involvere, og samarbeide med, rettshåndhevende myndigheter i å rettsforfølge brukere som er involvert i slike brudd.

BRUKERINFORMASJON

Når du registrerer deg på nettstedet, samler boobooSKI.com inn litt personlig informasjon. Informasjon som kan samles inn inkluderer navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. I tillegg til vilkårene og betingelsene for enhver personvernpolicy på dette nettstedet, forstår du og godtar at boobooSKI.com og dets tilknyttede selskaper kan få tilgang til, bruke og lagre denne informasjonen på ubestemt tid og kan samle inn og behandle informasjonen i en eller flere databaser vedlikeholdt direkte eller indirekte av boobooSKI.com boobooSKI.com bruker sitt beste for å beskytte din personlige informasjon. Imidlertid forstår du og godtar at boobooSKI.com ikke har kontroll over noe som oppstår på servere som ikke er kontrollert av boobooSKI.com Videre, i den grad du inkluderer din personlige informasjon (inkludert e-postadresse) når du registrerer deg på nettstedet, boobooSKI.com kan ikke kontrollere bruken av slik informasjon av tredjepartskunder av boobooSKI.com som innhenter din informasjon fra boobooSKI.com. Vennligst se personvernerklæringen på dette nettstedet for ytterligere informasjon om din informasjon.

BRUKERKOMMUNIKASJONER

Du forstår og samtykker i at i tilfelle du formidler informasjon, tilbakemelding, data, spørsmål, kommentarer, forslag eller andre ting til boobooSKI.com angående boobooSKI.com, nettstedet eller tjenestene som tilbys på nettstedet, skal all slik kommunikasjon være anses ikke for å være konfidensiell og skal bli boobooSKI.coms eiendom, og boobooSKI.com skal være fritt til å reprodusere, bruke, avsløre og distribuere slik kommunikasjon til andre, uten begrensning.

BRUKERUTSLAG

Du forstår og samtykker i at ved å sende informasjon til boobooSKI.com i form av lyd, video eller fotografier, enten de sendes inn via nettstedet eller på annen måte, kan slik informasjon bli publisert eller distribuert av boobooSKI.com til tredjepartskunder og vil bli søkbart og synlig av slike tredjepartskunder av boobooSKI.com. boobooSKI.com bruker sitt beste for å gi tilgang til denne informasjonen bare til slike klienter. Du forstår og samtykker i at boobooSKI.com ikke er ansvarlig eller ansvarlig dersom noen annen tredjepart unngår sikkerhetstiltak og får tilgang til slik informasjon. boobooSKI.com vil slutte å publisere, distribuere eller gjøre tilgjengelig informasjonen din til tredjepartskunder etter mottak av en skriftlig forespørsel fra deg. Du forstår og er enig i at boobooSKI.coms kunder som har tilgang til slik informasjon kan ha beholdt en kopi av informasjonen i sine egne filer eller databaser. boobooSKI.com er ikke ansvarlig for oppbevaring, bruk eller personvern av informasjonen din i slike tilfeller.

GJENNOMHETSFORMELEGNINGER

Du forstår og samtykker i at du er alene ansvarlig for skjemaet, innholdet og nøyaktigheten til all informasjon som er sendt inn av deg på nettstedet. Du forstår og samtykker videre i at ved å gjøre det, vil informasjonen din være søkbar og synlig av og kan videresendes, overføres eller porteres til tredjepartskunder av boobooSKI.com (som kan inkludere rekrutterere og konsulenter for plassering). boobooSKI.com bruker sitt beste for å bare gi slike kunder tilgang til informasjonen din. Du forstår og samtykker i at boobooSKI.com ikke er ansvarlig eller ansvarlig dersom noen andre tredjeparter unndrar seg sikkerhetstiltak og får tilgang til informasjonen din. Du kan fjerne eller be om fjerning av informasjonen din fra boobooSKI.coms database eller be om at informasjonen din ikke blir videresendt på noe tidspunkt. Du forstår og er enig i at boobooSKI.coms kunder som har tilgang til databasen eller mottatt informasjonen din, kan ha beholdt en kopi av informasjonen din i sine egne filer eller databaser. boobooSKI.com er ikke ansvarlig for oppbevaring, bruk eller personvern av informasjon i slike tilfeller.

INGEN ANSVAR

Nettstedet og materialet kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. boobooSKI.com gir ingen fremstillinger om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten til nettstedet eller materialene, og bruk av nettstedet og materialene er på egen risiko. Endringer gjøres med jevne mellomrom på nettstedet og kan gjøres når som helst av boobooSKI.com

boobooSKI.com er ikke å anse som en arbeidsgiver med hensyn til din bruk av nettstedet, og boobooSKI.com skal ikke være ansvarlig for eventuelle ansettelsesbeslutninger som er gjort, uansett grunn, av noen enhet som tilbyr sysselsettingsmuligheter gjennom nettstedet. I tillegg skal ingenting i disse bruksvilkårene tolkes for å garantere ansettelse for en bruker i et bestemt tidsrom. Videre erkjenner og aksepterer brukeren at det ikke eksisterer noe joint venture, partnerskap, ansettelses- eller byråforhold mellom Bruker og boobooSKI.com som et resultat av disse vilkårene for bruk eller din bruk av nettstedet.

LIKNIG ANSATTE MULIGHET

boobooSKI.com er forpliktet til lik sysselsetting og arbeidsgiverorganisasjoner overholder gjeldende lover om lik sysselsetting i Japan.

ARBEIDSUTVIKLINGER

Dette nettstedet inkluderer en tjeneste der boobooSKI.coms tredjepartskunder kan gjennom boobooSKI.com tilby et tentativt arbeidstilbud (i påvente av at de kommer til Japan, og har et passende Visa som tillater arbeid i Japan) til visse kandidater. I tillegg til de andre vilkårene og betingelsene i disse vilkårene for bruk, i den grad du deltar som en kandidat i en slik utveksling, aksepterer og godtar brukeren følgende:

(a) boobooSKI.com påtar seg ikke noe ansvar eller ansvar for eksistensen og tilgjengeligheten av noen sysselsettingsmuligheter hos de tilbudende enhetene, eller en slik foretaks evne og vilje til å ansette deg.

(b) Selv om vi alltid vil være i kontakt når som helst du trenger, påtar boobooSKI.com ikke noe ansvar eller ansvar for deg mens du er i Japan. Mens du er i Japan vil du være under konstant tilsyn av vår samarbeidspartner Japanese Job Agency, som vil være i kontakt med både deg og din arbeidsgiver regelmessig. Selv om de alltid vil være der for å hjelpe deg, påtar de seg heller ikke noe ansvar eller ansvar for deg. I løpet av din fri er du ansvarlig for deg selv (det er derfor reiseforsikring er obligatorisk for alle deltakere). I løpet av arbeidstiden din vil du bli dekket direkte av arbeidsgiveren din, under den japanske "Rousai" arbeidsforsikringsordningen.

(c) Bruker løslater herved boobooSKI.com, dens innholdsleverandører og tjenesteleverandører, dets og deres offiserer, direktører, ansatte, agenter og tilknyttede selskaper, fra alle krav, krav og skader (faktiske og følgeskader) av enhver art og art, kjent og ukjent, mistenkt og intetanende, avslørt og ikke avslørt, som stammer fra eller på noen måte knyttet til ansettelsesstillinger som tilbys eller faktisk aksepteres.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR

Du påtar deg alt ansvar og risiko for din bruk av dette nettstedet og internett generelt. Dette nettstedet og informasjonen som er gitt på det leveres på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis uten garantier av noe slag, enten uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier om tittel, ikke krenkelser eller underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Ingen råd eller informasjon gitt av boobooSKI.com, dets tilknyttede selskaper eller deres respektive ansatte skal modifisere det foregående eller opprette noen garanti. boobooSKI.com og dets innholdsleverandører og tjenesteleverandører fraskriver seg uttrykkelig garanti for at informasjonen på dette systemet eller på internett generelt vil være avbruddsfri eller feilfri eller at informasjon, programvare eller annet materiale som er tilgjengelig fra systemet er fritt for virus eller annet skadelige komponenter. boobooSKI.com gir ingen garantier for at du vil få ansettelser via dette nettstedet, og heller ingen garantier for (og tar ikke noe ansvar for) ansettelser du måtte få.

Under ingen omstendigheter skal boobooSKI.com og dens innholdsleverandører og tjenesteleverandører være ansvarlig for direkte, indirekte, straffende, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som oppstår som følge av eller på noen måte forbundet med bruken av dette nettstedet eller med forsinkelse eller manglende evne å bruke det, eller for all informasjon eller tjenester innhentet gjennom dette nettstedet, eller på annen måte som følge av bruken av dette nettstedet, internett generelt eller på noe annet grunnlag (enten det er basert på kontrakt, erstatningsansvar, strengt ansvar eller annet).

Fordi noen stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, kan det hende at begrensningen ovenfor ikke gjelder deg. Hvis denne begrensningen av ansvaret eller utelukkelsen av garantien som er beskrevet ovenfor, ikke holdes anvendelig eller ikke kan håndheves av en eller annen grunn, skal boobooSKI.coms maksimale ansvar overfor deg for enhver type skader for alle krav som oppstår ved bruk av nettstedet eller materialene, være begrenset til australske 100.00 dollar.

AVSLUTNING

boobooSKI.com forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å forfølge alle sine juridiske rettsmidler, inkludert uten begrensning, øyeblikkelig avslutning av registreringen din på nettstedet og / eller annen tjeneste som tilbys deg av boobooSKI.com, ved brudd fra deg av disse bruksvilkårene.

I tillegg forbeholder boobooSKI.com retten til å kansellere bekreftelse av stillinger til søkere der omstendigheter nødvendiggjør slik handling. Tilsvarende forbeholder arbeidsgivere (hotell / feriesteder) seg retten til å kansellere avtaler i tilfelle uforutsigbare forhold nødvendiggjør en reduksjon i antall deltidsansatte, uformelle og sesongbaserte ansatte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, været, medisinske nødsituasjoner og den økonomiske situasjonen.

SKADESLØSHET

Bruker samtykker i å forsvare, skadesløsholde og holde ufarlig boobooSKI.com, dens innholdsleverandører og tjenesteleverandører, og dets og deres offiserer, direktører, ansatte, agenter og tilknyttede selskaper fra og mot ethvert krav, handlinger eller krav, inkludert uten begrensning rimelig lovlig og regnskapsmessige gebyrer, som påstår eller skyldes din bruk av nettstedet eller materialet eller brudd på disse bruksvilkårene. boobooSKI.com skal gi deg beskjed omgående om noe slikt krav, søksmål eller saksgang og skal hjelpe deg på din bekostning i å forsvare et slikt krav, søksmål eller saksgang.

GENERELL

boobooSKI.com og dens innholdsleverandører og tjenesteleverandører gir ingen representasjon av at nettstedet eller materialet er passende eller tilgjengelig for bruk i andre jurisdiksjoner, og tilgang til dem fra jurisdiksjoner der innholdet er ulovlig eller forbudt. De som velger å få tilgang til nettstedet fra andre jurisdiksjoner, gjør det på eget initiativ og er ansvarlige for å overholde gjeldende lokale lover. Du kan ikke bruke eller eksportere materialet i strid med australske eksportlover og forskrifter. Ethvert krav knyttet til nettstedet eller materialene skal styres av de materielle lovene i staten Victoria, Australia og internasjonale traktatbestemmelser uten å gi virkning til prinsipper for lovkonflikter, og uten henvisning til FNs konvensjon om 1980 Internasjonalt salg av varer. Bruker og boobooSKI.com samtykker herved til den eksklusive jurisdiksjonen og møtestedet for handlinger eller tvister som oppstår i henhold til disse vilkårene for bruk i de statlige eller føderale domstolene i Melbourne, Victoria, Australia og internasjonale traktatbestemmelser. Hvis en bestemmelse i disse bruksvilkårene blir funnet å være ugyldig av en domstol som har kompetent jurisdiksjon, skal ugyldigheten av en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i disse bruksvilkårene, som skal forbli i full kraft og virkning. Ingen fraskrivelse av noen vilkår i disse vilkårene for bruk vil bli ansett som en ytterligere eller vedvarende avkall på et slikt begrep eller annen betegnelse. Med unntak av det som uttrykkelig er gitt i en bestemt "Legal Notice", programvarelisens, eller tilleggsbetingelser for bruk på bestemte sider eller tjenester på nettstedet eller lenket til nettstedet, som du samtykker i å være bundet til, utgjør disse bruksvilkårene den fullstendige avtalen mellom deg og boobooSKI.com angående emnet som er beskrevet her, og erstatter alle forutgående eller samtidige forhandlinger, avtaler eller fremstillinger i forhold til disse.

LÆR MER OM BOOBOOSKI