ZASADY I WARUNKI

Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) witryny i usług boobooSKI.com. Niniejsze Warunki użytkowania opisują warunki, na jakich osoby poszukujące możliwości zatrudnienia lub wszelkie inne osoby lub podmioty uzyskujące dostęp do tej strony internetowej („Ty” lub „Użytkownik”) mogą uzyskać dostęp do tej witryny internetowej lub jej usług lub z nich korzystać. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie akceptujesz niniejszych warunków użytkowania, nie korzystaj z tej witryny ani z jej usług. Korzystając z tej witryny lub którejkolwiek z jej usług, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania.

boobooSKI.com może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki i / lub warunki na tej stronie internetowej. Wszelkie zmienione warunki i / lub warunki będą automatycznie obowiązywać, gdy zostaną opublikowane na tej stronie internetowej. Należy okresowo sprawdzać niniejsze Warunki użytkowania, ponieważ są one dla Ciebie wiążące podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny internetowej lub jej usług lub korzystania z niej.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) witryny i usług boobooSKI.com. Niniejsze Warunki użytkowania opisują warunki, na jakich osoby poszukujące możliwości zatrudnienia lub wszelkie inne osoby lub podmioty uzyskujące dostęp do tej strony internetowej („Ty” lub „Użytkownik”) mogą uzyskać dostęp do tej witryny internetowej lub jej usług lub z nich korzystać. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie akceptujesz niniejszych warunków użytkowania, nie korzystaj z tej witryny ani z jej usług. Korzystając z tej witryny lub którejkolwiek z jej usług, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania.

boobooSKI.com może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki i / lub warunki na tej stronie internetowej. Wszelkie zmienione warunki i / lub warunki będą automatycznie obowiązywać, gdy zostaną opublikowane na tej stronie internetowej. Należy okresowo sprawdzać niniejsze Warunki użytkowania, ponieważ są one dla Ciebie wiążące podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny internetowej lub jej usług lub korzystania z niej.

WYKORZYSTANIE MATERIAŁU

boobooSKI.com upoważnia Użytkownika do przeglądania i tymczasowego pobierania pojedynczej kopii materiałów (w tym między innymi dokumentów, tekstu, logo, kodu HTML, grafiki, ikon przycisków, dźwięków, klipów audio, obrazów, oprogramowania i innych elementów), które są udostępniane przez boobooSKI.com na tej stronie („Materiały”) wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są własnością boobooSKI.com i są chronione australijskimi i międzynarodowymi postanowieniami traktatów oraz prawami autorskimi. Kompilacja (czyli gromadzenie, aranżacja i montaż) wszystkich Materiałów na tej stronie oraz całego oprogramowania używanego na tej stronie jest własnością boobooSKI.com i jest chroniona australijskimi i międzynarodowymi postanowieniami traktatów oraz prawami autorskimi. Poza tymczasowymi pobraniami niezbędnymi do uzyskania dostępu do tej witryny (która będzie przechowywana tylko tak długo, jak jest to konieczne do uzyskania takiego dostępu), Materiałów na tej stronie nie można kopiować, rozpowszechniać, pobierać, przesyłać, modyfikować, publikować, publikować, reprodukować, ponownie wykorzystywane, ponownie publikowane, publikowane, przesyłane, wyświetlane, sprzedawane, publicznie wykonywane lub w inny sposób wykorzystywane bez wyraźnej pisemnej zgody boobooSKI.com Wykorzystanie Materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w środowisku sieciowym jest zabronione.

Oprócz naruszenia niniejszych warunków użytkowania, nieautoryzowane użycie Materiałów może naruszać prawa autorskie, znaki handlowe, patenty i inne prawa.

DOPUSZCZONE WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ

Ta witryna internetowa i materiały zawarte w tej witrynie (łącznie zwane „Witryną”) mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem przez osoby, takie jak Użytkownik, poszukujące informacji o zatrudnieniu. Oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się, że nie będziesz używać (ani planować, zachęcać ani pomagać innym w korzystaniu) z Witryny w żadnym celu ani w jakikolwiek sposób zabroniony przez niniejsze Warunki użytkowania. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że korzystanie z Witryny jest zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz uzyskanie uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody boobooSKI.com na wszelkie zastosowania, które nie są dozwolone lub nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach użytkowania.

ZABRONIONE KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

W związku z korzystaniem z Witryny nie będziesz:

(a) Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym między innymi pracownika lub agenta boobooSKI.com, upoważnionego użytkownika Strony, kandydata do pracy lub pracodawcę, lub w inny sposób fałszywie przedstawiać swoje powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem.

(b) Zamieszczaj wszelkie niekompletne, fałszywe lub niedokładne informacje lub informacje, które nie są twoje, do wykorzystania w poszukiwaniu pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin we własnym imieniu.

(c) Zarejestruj adres e-mail, którego nie jesteś właścicielem lub nie masz wyraźnej zgody właściciela na rejestrację.

(d) Naruszać lub próbować naruszać bezpieczeństwo lub integralność Witryny, w tym między innymi:

(1) uzyskiwanie dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Użytkownika lub logowanie się do serwera lub konta, do których Użytkownik nie jest uprawniony;

(2) próba sondowania, skanowania lub testowania podatności systemu lub sieci lub naruszenia środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniej autoryzacji;

(3) próby ingerencji w usługi dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi przesyłanie wirusa lub uszkodzonych danych do Witryny, przeciążanie, ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu, „zalewanie”, „spamowanie”, „bombardowanie pocztą” ”Lub„ crash ”;

(4) ujawnianie lub udostępnianie hasła osobom trzecim lub korzystanie z hasła do jakichkolwiek nieautoryzowanych celów;

(5) próby odszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej jakiejkolwiek treści lub oprogramowania obejmującego lub w jakikolwiek sposób wchodzącego w skład Strony;

(6) wysyłanie niezamówionych reklam, materiałów promocyjnych, e-maili, „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków” lub jakichkolwiek innych form nagabywania; lub

(7) fałszowanie dowolnego nagłówka pakietu TCP / IP lub dowolnej części informacji nagłówka w dowolnym e-mailu lub poście.

Naruszenie bezpieczeństwa witryny, systemu lub sieci może spowodować odpowiedzialność cywilną lub karną. boobooSKI.com zbada zdarzenia, które mogą wiązać się z takimi naruszeniami oraz mogą obejmować i współpracować z organami ścigania w ściganiu użytkowników, którzy są zaangażowani w takie naruszenia.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Kiedy rejestrujesz się w Witrynie, boobooSKI.com zbiera pewne dane osobowe. Informacje, które mogą być gromadzone, obejmują imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Oprócz warunków dowolnej polityki prywatności w tej Witrynie, rozumiesz i zgadzasz się, że boobooSKI.com i jej podmioty stowarzyszone mogą uzyskiwać, wykorzystywać i przechowywać te informacje w nieskończoność oraz mogą gromadzić i przetwarzać informacje w jednej lub kilku bazach danych zarządzanych bezpośrednio lub pośrednio przez boobooSKI.com boobooSKI.com dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Jednak rozumiesz i zgadzasz się, że boobooSKI.com nie ma kontroli nad niczym, co dzieje się na serwerach nie kontrolowanych przez boobooSKI.com Ponadto, w zakresie, w jakim podajesz swoje dane osobowe (w tym adres e-mail) podczas rejestracji w Witrynie, boobooSKI.com nie może kontrolować wykorzystania takich informacji przez klientów zewnętrznych boobooSKI.com, którzy uzyskują twoje dane od boobooSKI.com. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat twoich informacji, zobacz Oświadczenie o ochronie prywatności na tej stronie.

KOMUNIKACJA UŻYTKOWNIKA

Rozumiesz i zgadzasz się, że w przypadku przekazywania wszelkich informacji, informacji zwrotnych, danych, pytań, komentarzy, sugestii lub innych elementów do boobooSKI.com dotyczących boobooSKI.com, Witryny lub usług oferowanych w Witrynie, wszelka taka komunikacja będzie uznany za niepoufny i stanie się własnością boobooSKI.com, a boobooSKI.com może swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać taką komunikację na rzecz innych, bez ograniczeń.

WNIOSKI UŻYTKOWNIKA

Rozumiesz i zgadzasz się, że przesyłając informacje do boobooSKI.com w formie audio, wideo lub zdjęć, przesyłanych za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób, takie informacje mogą być publikowane lub rozpowszechniane przez boobooSKI.com klientom zewnętrznym i będą możliwe do wyszukania i przeglądania przez takich zewnętrznych klientów boobooSKI.com. boobooSKI.com dokłada wszelkich starań, aby udostępniać te informacje tylko takim klientom. Jednak rozumiesz i zgadzasz się, że boobooSKI.com nie ponosi odpowiedzialności, jeśli inna strona trzecia uniknie środków bezpieczeństwa i uzyska dostęp do takich informacji. boobooSKI.com zaprzestanie publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania Twoich informacji klientom będącym osobami trzecimi po otrzymaniu od Ciebie pisemnego wniosku. Rozumiesz i zgadzasz się jednak, że klienci boobooSKI.com, którzy mają dostęp do takich informacji, mogli zachować kopię tych informacji we własnych plikach lub bazach danych. boobooSKI.com nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie, wykorzystanie lub prywatność twoich informacji w takich przypadkach.

FORMULARZ KWALIFIKOWALNOŚCI

Rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za formę, treść i dokładność wszelkich informacji przesłanych przez Ciebie w Witrynie. Ponadto rozumiesz i zgadzasz się, że robiąc to, Twoje informacje będą dostępne do przeszukiwania i przeglądania oraz mogą być przekazywane, przesyłane lub przenoszone do klientów zewnętrznych boobooSKI.com (co może obejmować rekruterów i konsultantów ds. Pośrednictwa pracy). boobooSKI.com dokłada wszelkich starań, aby udostępniać Twoje informacje tylko takim klientom. Jednak rozumiesz i zgadzasz się, że boobooSKI.com nie ponosi odpowiedzialności, jeśli inna strona trzecia uniknie środków bezpieczeństwa i uzyska dostęp do twoich informacji. Możesz usunąć lub zażądać usunięcia swoich informacji z bazy danych boobooSKI.com lub zażądać, aby Twoje informacje nie były przekazywane w dowolnym momencie. Rozumiesz i zgadzasz się jednak, że klienci boobooSKI.com, którzy mają dostęp do bazy danych lub otrzymali Twoje informacje, mogli zachować kopię Twoich informacji w swoich własnych plikach lub bazach danych. boobooSKI.com nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie, wykorzystanie lub prywatność informacji w takich przypadkach.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI

Witryna i Materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. boobooSKI.com nie składa żadnych oświadczeń na temat dokładności, niezawodności, kompletności lub aktualności Witryny lub Materiałów, a korzystanie z Witryny i Materiałów odbywa się na własne ryzyko. Zmiany są okresowo wprowadzane w Witrynie i mogą być dokonywane w dowolnym momencie przez boobooSKI.com

boobooSKI.com nie jest uważany za pracodawcę w związku z korzystaniem z Witryny, a boobooSKI.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje dotyczące zatrudnienia podejmowane z jakiegokolwiek powodu przez jakikolwiek podmiot oferujący możliwości zatrudnienia za pośrednictwem Strony. Ponadto nic w niniejszych Warunkach użytkowania nie będzie interpretowane jako gwarantujące zatrudnienie każdemu użytkownikowi przez określony czas. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny nie istnieje żadna relacja joint venture, partnerstwo, stosunek pracy ani pośrednictwo między Użytkownikiem a boobooSKI.com.

RÓWNE SZANSE ZATRUDNIENIA

boobooSKI.com zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia, a organizacje pracodawców przestrzegają obowiązujących przepisów o równych szansach zatrudnienia w Japonii.

WYMIANY ZATRUDNIENIA

Niniejsza Witryna obejmuje usługę, dzięki której klienci strony trzeciej boobooSKI.com mogą, za pośrednictwem boobooSKI.com, zaoferować wstępną ofertę zatrudnienia (do czasu przybycia do Japonii, posiadając odpowiednią wizę uprawniającą do pracy w Japonii) niektórym kandydatom. Oprócz innych warunków niniejszych Warunków użytkowania, w zakresie, w jakim bierzesz udział jako kandydat w takiej wymianie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, co następuje:

(a) boobooSKI.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za istnienie i dostępność jakichkolwiek możliwości zatrudnienia u podmiotów oferujących, ani za zdolność i chęć takiego podmiotu do zatrudnienia użytkownika.

(b) Chociaż zawsze będziemy się kontaktować w dowolnym momencie, boobooSKI.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Ciebie podczas pobytu w Japonii. Podczas pobytu w Japonii będziesz pod stałym nadzorem naszego partnera, japońskiej agencji pracy, która będzie w stałym kontakcie zarówno z tobą, jak i twoim pracodawcą. Chociaż zawsze będą tam, aby Ci pomóc, nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za Ciebie. W czasie wolnym będziesz ponosić odpowiedzialność za siebie (dlatego Ubezpieczenie podróżne jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników). W godzinach pracy pracownik będzie objęty ubezpieczeniem bezpośrednio od pracodawcy w ramach japońskiego programu ubezpieczenia pracy „Rousai”.

(c) Użytkownik niniejszym zwalnia boobooSKI.com, jego dostawców treści i usługodawców, jego i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów i podmioty stowarzyszone, od wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i natury, znane i nieznane, podejrzane i niepodejrzewane, ujawnione i nieujawnione, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane ze stanowiskami pracy oferowanymi lub faktycznie przyjętymi.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ponosisz pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z tej witryny i ogólnie z Internetu. Ta witryna i informacje na niej zawarte są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji tytułu, nienaruszalności lub dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatność do określonego celu. Żadne porady ani informacje udzielone przez boobooSKI.com, jego podmioty stowarzyszone lub ich odpowiednich pracowników nie modyfikują powyższego ani nie tworzą żadnej gwarancji. boobooSKI.com i jego dostawcy treści i usługodawcy wyraźnie zrzekają się jakiejkolwiek gwarancji, że informacje w tym systemie lub w Internecie ogólnie będą nieprzerwane lub wolne od błędów lub że wszelkie informacje, oprogramowanie lub inne materiały dostępne z systemu są wolne od wirusów lub innych szkodliwe składniki. boobooSKI.com nie udziela żadnych gwarancji, że uzyskasz jakiekolwiek zatrudnienie za pośrednictwem tej witryny, ani żadnych gwarancji (i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za) jakiekolwiek zatrudnienie, które możesz uzyskać.

W żadnym wypadku boobooSKI.com i jego dostawcy treści i usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej strony lub z opóźnieniem lub niemożnością do korzystania z niej lub do jakichkolwiek informacji lub usług uzyskanych za pośrednictwem tej strony lub w inny sposób wynikających z korzystania z tej strony, Internetu ogólnie lub na jakiejkolwiek innej podstawie (na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób).

Ponieważ w niektórych stanach lub jurysdykcjach wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe nie jest dozwolone, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Jeśli to ograniczenie odpowiedzialności lub wyłączenie gwarancji określone powyżej okaże się niemożliwe do zastosowania lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wówczas maksymalna odpowiedzialność boobooSKI.com za jakiekolwiek szkody z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z korzystania z witryny lub materiałów będzie ograniczone do 100.00 dolarów australijskich.

ZAKOŃCZENIE

boobooSKI.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do skorzystania ze wszystkich przysługujących jej środków prawnych, w tym bez ograniczeń, natychmiastowego zakończenia rejestracji w Witrynie i / lub jakiejkolwiek innej usłudze świadczonej przez boobooSKI.com, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez ty z niniejszych warunków użytkowania.

Ponadto boobooSKI.com zastrzega sobie prawo do anulowania potwierdzeń stanowisk dla wnioskodawców, jeżeli okoliczności wymagają takich działań. Podobnie pracodawcy (hotele / kurorty) zastrzegają sobie prawo do anulowania umów w przypadku, gdy nieprzewidziane okoliczności wymagają zmniejszenia liczby pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, dorywczo i sezonowo. Obejmuje to między innymi pogodę, nagłe wypadki medyczne i sytuację ekonomiczną.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć boobooSKI.com, jego dostawców treści i usługodawców, a także jego i ich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym bez ograniczeń uzasadnionymi przepisami prawa oraz opłaty księgowe, rzekome lub wynikające z korzystania z Witryny lub Materiałów lub naruszenia niniejszych warunków użytkowania. boobooSKI.com bezzwłocznie powiadomi Cię o wszelkich takich roszczeniach, pozwach lub postępowaniach i pomoże ci na własny koszt w obronie przed takimi roszczeniami, pozwami lub postępowaniami.

GENERAŁ

boobooSKI.com i jego dostawcy treści i usługodawcy nie składają żadnych oświadczeń, że Witryna lub Materiały są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych jurysdykcjach i dostęp do nich z jurysdykcji, w których ich zawartość jest nielegalna lub zabroniona. Osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych jurysdykcji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych. Nie możesz używać ani eksportować Materiałów z naruszeniem australijskich praw i przepisów eksportowych. Wszelkie roszczenia dotyczące Witryny lub Materiałów podlegają prawu materialnemu stanu Wiktoria, Australii i postanowieniom traktatów międzynarodowych bez stosowania jakichkolwiek zasad kolizji praw i bez odniesienia do Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowa sprzedaż towarów. Użytkownik i boobooSKI.com niniejszym wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i miejsce dla wszelkich działań lub sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania w stanowych lub federalnych sądach w Melbourne, Wiktorii, Australii i postanowieniami traktatów międzynarodowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, które pozostaną w pełnej mocy. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z warunków niniejszych Warunków użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego lub innego warunku. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w konkretnej „Informacji prawnej”, licencji na oprogramowanie lub dodatkowych warunkach użytkowania określonych stron lub usług w Witrynie lub połączonych z witryną, z którymi zgadzasz się być związany, niniejsze Warunki użytkowania stanowią kompletną umowę między Tobą a boobooSKI.com w zakresie przedmiotu przedstawionego w niniejszym dokumencie i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne negocjacje, umowy lub oświadczenia w tym zakresie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BOOBOOSKI