VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

Ochrana vášho súkromia je pre server boobooSKI.com dôležitá. Dúfame, že nasledujúce pravidlá vám pomôžu pochopiť, ako spoločnosť boobooSKI.com zhromažďuje, používa a chráni osobné údaje, ktoré poskytujete na našej webovej stránke.

Ochrana vášho súkromia je pre server boobooSKI.com dôležitá. Dúfame, že nasledujúce pravidlá vám pomôžu pochopiť, ako spoločnosť boobooSKI.com zhromažďuje, používa a chráni osobné údaje, ktoré poskytujete na našej webovej stránke.

Ak prezeráte našu webovú stránku, robíte to anonymne. Nezhromažďujeme osobné údaje - vrátane vašej e-mailovej adresy. Logujeme vašu IP adresu (internetovú adresu vášho počítača), aby sme získali predstavu o tom, ktoré časti našej webovej stránky navštívite a ako dlho tam trávite. Neprepojujeme však vašu adresu IP so žiadnou osobnou identifikáciou.

Niekedy môžeme požadovať, aby ste nám dobrovoľne poskytli osobné informácie, ako je vaša e-mailová adresa, na účely, ako je vyžiadanie nášho informačného bulletinu. boobooSKI.com nezdieľa tieto informácie so žiadnymi tretími stranami ani vám nebudeme posielať nevyžiadané e-maily.

boobooSKI.com sa plne angažuje v oblasti bezpečnosti údajov, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu, zachovala sa presnosť údajov a zabezpečilo sa správne používanie informácií. Aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré nám poskytnete. V tejto súvislosti vás žiadame, aby ste podnikli všetky preventívne opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, keď ste na internete. Odporúčame vám, aby ste svoje heslá často menili pomocou kombinácie písmen a číslic a aby ste pri surfovaní po internete používali zabezpečený prehliadač.

© boobooSKI.com.
Všetky práva vyhradené.

Tento dokument slúži iba na informačné účely. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú pozíciou stránky boobooSKI.com k dátumu uverejnenia. Táto informácia nie je prísľubom ani zárukou, ani nie je zaručená presnosť akýchkoľvek informácií vygenerovaných po zverejnení tejto položky. Tento dokument sa poskytuje AKO JE bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovný alebo predpokladaný, vrátane, ale nielen, obchodnosti, vhodnosti na konkrétny účel a ochrany pred porušením.

Dozviete sa viac o knihách BOOBOOSKI