SEKRETESSPOLICY

Att skydda din integritet är viktigt för boobooSKI.com. Vi hoppas att följande policy hjälper dig att förstå hur boobooSKI.com samlar in, använder och skyddar den personliga information du tillhandahåller på vår webbplats.

Att skydda din integritet är viktigt för boobooSKI.com. Vi hoppas att följande policy hjälper dig att förstå hur boobooSKI.com samlar in, använder och skyddar den personliga information du tillhandahåller på vår webbplats.

Om du surfar på vår webbplats gör du det anonymt. Vi samlar inte in personlig information - inklusive din e-postadress. Vi loggar din IP-adress (datorns internetadress) för att ge oss en uppfattning om vilka delar av vår webbplats du besöker och hur lång tid du spenderar där. Men vi länkar inte din IP-adress till något personligt identifierbart.

Ibland kan vi begära att du frivilligt förser oss med personlig information, till exempel din e-postadress, i syften som att begära vårt nyhetsbrev. boobooSKI.com delar inte denna information med några tredje parter, och vi kommer inte heller skicka några oönskade e-postmeddelanden.

boobooSKI.com är helt engagerad i datasäkerhet för att förhindra obehörig åtkomst, upprätthålla data noggrannhet och säkerställa korrekt användning av information. Men medan vi strävar efter att skydda din personliga information, kan vi inte säkerställa säkerheten för den information du skickar till oss. I detta avseende uppmanar vi dig att vidta alla försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter medan du är på Internet. Som ett minimum uppmuntrar vi dig att ändra dina lösenord ofta med en kombination av bokstäver och siffror och se till att du använder en säker webbläsare när du surfar på Internet.

© boobooSKI.com.
Alla rättigheter förbehållna.

Detta dokument tillhandahålls endast för information. Informationen i detta dokument är positionen för boobooSKI.com från och med publiceringsdatumet. Denna information är inte ett löfte eller någon garanti och inte heller är noggrannheten för information som genereras efter att denna publicerade artikel garanterats. Detta dokument tillhandahålls SOM ÄR utan garanti av något slag, uttryckligt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till handlarens förmåga, lämplighet för ett visst syfte och frihet från intrång.

LÄR MER OM BOOBOOSKI