REGLER & VILLKOR

Användarvillkor ("Användarvillkor") för boobooSKI.com webbplats och tjänster. Dessa användarvillkor beskriver villkoren för vilka personer som söker anställningsmöjligheter eller andra individer eller enheter som går in på denna webbplats ("du" eller "användare") kan komma åt och använda denna webbplats eller någon av dess tjänster. Läs dessa användarvillkor noggrant. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, använd inte den här webbplatsen eller någon av dess tjänster. Genom att använda denna webbplats eller någon av dess tjänster indikerar du att du accepterar dessa användarvillkor.

boobooSKI.com kan ändra dessa användarvillkor när som helst genom att publicera de ändrade villkoren och / eller villkoren på denna webbplats. Alla sådana ändrade villkor och / eller villkor ska automatiskt gälla när de publiceras på denna webbplats. Du bör granska dessa användarvillkor med jämna mellanrum eftersom de är bindande för dig när du går in på eller använder denna webbplats eller någon av dess tjänster.

REGLER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Användarvillkor ("Användarvillkor") för boobooSKI.com webbplats och tjänster. Dessa användarvillkor beskriver villkoren för vilka personer som söker anställningsmöjligheter eller andra individer eller enheter som går in på denna webbplats ("du" eller "användare") kan komma åt och använda denna webbplats eller någon av dess tjänster. Läs dessa användarvillkor noggrant. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, använd inte den här webbplatsen eller någon av dess tjänster. Genom att använda denna webbplats eller någon av dess tjänster indikerar du att du accepterar dessa användarvillkor.

boobooSKI.com kan ändra dessa användarvillkor när som helst genom att publicera de ändrade villkoren och / eller villkoren på denna webbplats. Alla sådana ändrade villkor och / eller villkor ska automatiskt gälla när de publiceras på denna webbplats. Du bör granska dessa användarvillkor med jämna mellanrum eftersom de är bindande för dig när du går in på eller använder denna webbplats eller någon av dess tjänster.

ANVÄNDNING AV MATERIAL

boobooSKI.com tillåter användaren att visa och tillfälligt ladda ner en enda kopia av materialet (inklusive men inte begränsat till dokument, text, logotyper, HTML-kod, grafik, knappikoner, ljud, ljudklipp, bilder, programvara och andra artiklar) som görs tillgängliga av boobooSKI.com på denna webbplats ("Materialen") enbart för din personliga, icke-kommersiella användning.

Allt material som ingår på denna webbplats tillhör boobooSKI.com och skyddas av australiska och internationella fördragsbestämmelser och upphovsrättslagar. Sammanställning (det vill säga insamling, arrangemang och montering) av allt material på denna webbplats och all programvara som används på denna webbplats tillhör boobooSKI.com och skyddas av australiska och internationella fördragsbestämmelser och upphovsrättslagar. Annat än tillfälliga nedladdningar som behövs för att komma åt denna webbplats (som endast kommer att lagras så länge som är nödvändigt för sådan åtkomst), får materialen på denna webbplats inte kopieras, distribueras, laddas ner, överförs, ändras, publiceras, publiceras, reproduceras, återanvända, publicerade, omposterade, laddade upp, visade, sålda, offentligt utförda eller på annat sätt användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från boobooSKI.com Användningen av materialen på någon annan webbplats eller i en nätverksdatormiljö är förbjuden.

Förutom att bryta mot dessa användarvillkor kan obehörig användning av materialet bryta mot upphovsrätt, varumärke, patent och andra lagar.

PERMITTED ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Denna webbplats och material som ingår på denna webbplats (kollektivt "webbplatsen") får endast användas för lagliga ändamål av individer, till exempel användaren, som söker anställningsinformation. Du representerar, garanterar och samtycker till att du inte kommer att använda (eller planera, uppmuntra eller hjälpa andra att använda) webbplatsen för något syfte eller på något sätt som är förbjudet enligt dessa användarvillkor. Det är användarens ansvar att se till att din användning av sajten uppfyller dessa användarvillkor och att söka tidigare, uttryckligt skriftligt tillstånd från boobooSKI.com för användning som inte är tillåtet eller inte uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

FORBUDA ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

I samband med din användning av webbplatsen kommer du inte:

(a) Utge sig för någon person eller enhet, inklusive utan begränsning en anställd eller agent för boobooSKI.com, en auktoriserad användare av sajten, en arbetssökande eller en arbetsgivare eller på annat sätt felaktigt representera din anknytning till någon person eller enhet.

(b) Lägg in all ofullständig, falsk eller felaktig information eller information som inte är din egen för att använda för att söka arbete på heltid eller deltid för dina egna räkning.

(c) Registrera en e-postadress som du inte äger eller inte har ägarens uttryckliga tillstånd att registrera.

(d) Kränka eller försöka kränka webbplatsens säkerhet eller integritet, inklusive, utan begränsning:

(1) åtkomst till data som inte är avsedda för användaren eller logga in på en server eller konto som användaren inte har behörighet att komma åt;

(2) försöka undersöka, skanna eller testa sårbarheten i ett system eller nätverk eller att bryta säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan korrekt tillstånd;

(3) försöka störa tjänster till alla användare, värdar eller nätverk, inklusive, utan begränsning, skicka in ett virus eller skadad information till webbplatsen, överbelastning, kontinuerlig publicering av repetitiv text, "översvämning", "spamming", "e-postbombning ”Eller” kraschar ”;

(4) avslöja eller dela ditt lösenord till / med tredje part eller använda ditt lösenord för något obehörigt syfte;

(5) försöka dechiffrera, dekompilera, demontera eller backa ingenjör av något av innehållet eller programvaran som innefattar eller på något sätt utgör en del av webbplatsen;

(6) skicka oönskad reklam, reklammaterial, e-post, "skräppost", "kedjebrev" eller någon annan form av uppmaning; eller

(7) smide alla TCP / IP-pakethuvuden eller någon del av rubrikinformationen i e-post eller post.

Brott mot webbplats-, system- eller nätverkssäkerhet kan leda till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar. boobooSKI.com kommer att undersöka händelser som kan innebära sådana överträdelser och kan involvera och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att åtala användare som är inblandade i sådana överträdelser.

ANVÄNDAR INFORMATION

När du registrerar dig på webbplatsen samlar boobooSKI.com in viss personlig information. Information som kan samlas in inkluderar namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Utöver villkoren för all sekretesspolicy på denna webbplats förstår du och samtycker till att boobooSKI.com och dess dotterbolag kan komma åt, använda och lagra denna information på obestämd tid och kan samla in och behandla informationen i en eller flera databaser som upprätthålls direkt eller indirekt av boobooSKI.com boobooSKI.com använder sina bästa ansträngningar för att skydda din personliga information. Du förstår dock och samtycker till att boobooSKI.com inte har någon kontroll över någonting som inträffar på servrar som inte kontrolleras av boobooSKI.com Vidare, i den mån du inkluderar din personliga information (inklusive e-postadress) när du registrerar dig på webbplatsen, boobooSKI.com kan inte kontrollera användningen av sådan information av tredjepartskunder av boobooSKI.com som skaffar din information från boobooSKI.com. Se sekretessförklaringen på denna webbplats för mer information om din information.

ANVÄNDARKOMMUNIKATION

Du förstår och samtycker till att i händelse av att du kommunicerar information, feedback, data, frågor, kommentarer, förslag eller andra artiklar till boobooSKI.com angående boobooSKI.com, webbplatsen eller tjänsterna som erbjuds på webbplatsen, ska sådan kommunikation vara anses inte vara konfidentiellt och ska bli boobooSKI.coms egendom, och boobooSKI.com är fritt att reproducera, använda, avslöja och distribuera sådan kommunikation till andra utan begränsning.

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

Du förstår och samtycker till att genom att skicka information till boobooSKI.com i form av ljud, video eller fotografier, oavsett om de skickas via webbplatsen eller på annat sätt, kan sådan information publiceras eller distribueras av boobooSKI.com till tredje part klienter och kommer att vara sökbar och synlig av sådana tredjepartskunder på boobooSKI.com. boobooSKI.com använder sitt bästa för att endast ge sådana klienter tillgång till denna information. Du förstår dock och samtycker till att boobooSKI.com inte är ansvarig eller ansvarig om någon annan tredje part undviker säkerhetsåtgärder och får tillgång till sådan information. boobooSKI.com kommer att upphöra med att publicera, distribuera eller tillhandahålla din information till tredjepartskunder efter mottagande av en skriftlig begäran från dig. Du förstår och håller med om att boobooSKI.coms kunder som har tillgång till sådan information kan ha behållit en kopia av informationen i sina egna filer eller databaser. boobooSKI.com ansvarar inte för att din information bevaras, används eller sekretess i sådana fall.

TILLGÄNGLIGHETER FÖR UTVECKLING

Du förstår och samtycker till att du ensam ansvarar för formen, innehållet och noggrannheten för all information som du skickar in på webbplatsen. Du förstår vidare och samtycker till att genom att göra det, kommer din information att vara sökbar och synlig av och kan vidarebefordras, överföras eller överföras till tredjepartskunder på boobooSKI.com (som kan inkludera rekryterare och placeringskonsulter). boobooSKI.com använder sitt bästa för att endast ge sådana klienter åtkomst till din information. Du förstår dock och samtycker till att boobooSKI.com inte är ansvarig eller ansvarig om någon annan tredje part undviker säkerhetsåtgärder och får tillgång till din information. Du kan ta bort eller begära att din information tas bort från boobooSKI.coms databas eller begära att din information inte vidarebefordras när som helst. Du förstår och samtycker dock till att boobooSKI.coms klienter som har tillgång till databasen eller fått din information kan ha behållit en kopia av din information i sina egna filer eller databaser. boobooSKI.com ansvarar inte för information, information eller integritet i sådana fall.

INGEN ANSVAR

Webbplatsen och materialet kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. boobooSKI.com gör inga framställningar om noggrannheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller aktualiteten på webbplatsen eller materialen, och användning av webbplatsen och materialen sker på din egen risk. Ändringar görs regelbundet på webbplatsen och kan göras när som helst av boobooSKI.com

boobooSKI.com ska inte betraktas som en arbetsgivare med avseende på din användning av sajten och boobooSKI.com är inte ansvarig för några anställningsbeslut som fattas, oavsett anledning, av någon enhet som erbjuder anställningsmöjligheter via webbplatsen. Dessutom får ingenting i dessa användarvillkor tolkas för att garantera anställning för någon användare under en viss tidsperiod. Användare erkänner och samtycker till att inget samarbetsföretag, partnerskap, anställnings- eller byråförhållanden finns mellan User och boobooSKI.com som ett resultat av dessa användarvillkor eller din användning av sajten.

JÄMLIK ANSTÄLLNINGSMÖJLIGHET

boobooSKI.com har åtagit sig att lika anställningsmöjligheter och arbetsgivarorganisationer följer gällande lagar om jämställdhet i Japan.

ARBETSUTVECKLING

Denna webbplats innehåller en tjänst där boobooSKI.coms tredjepartskunder via boobooSKI.com kan erbjuda ett tentativt anställningserbjudande (i väntan på deras ankomst till Japan, med ett lämpligt visum som tillåter arbete i Japan) till vissa kandidater. Förutom de andra villkoren i dessa användarvillkor, i den utsträckning du deltar som kandidat i ett sådant utbyte, erkänner användaren och samtycker till följande:

(a) boobooSKI.com tar inget ansvar eller ansvar för förekomsten och tillgängligheten av några anställningsmöjligheter hos de erbjudande enheterna, eller någon sådan enhets förmåga och villighet att anställa dig.

(b) Även om vi alltid kommer att vara i kontakt när du behöver, tar boobooSKI.com inte något ansvar eller ansvar för dig när du är i Japan. Medan du är i Japan kommer du att vara under ständig övervakning av vår partner Japanese Job Agency, som kommer att ha kontakt med både dig och din arbetsgivare regelbundet. Även om de alltid kommer att vara där för att hjälpa dig tar de inte heller något ansvar eller ansvar för dig. Under din ledighet ansvarar du för dig själv (det är därför reseförsäkring är obligatorisk för alla deltagare). Under din arbetstid kommer du att täckas direkt av din arbetsgivare under det japanska arbetsförsäkringssystemet Rousai.

(c) Användaren släpper härmed boobooSKI.com, dess innehållsleverantörer och tjänsteleverantörer, dess och deras officerare, styrelseledamöter, anställda, agenter och dotterbolag, från alla fordringar, krav och skador (faktiska och följdmässiga) av alla slag och slag, kända och okända, misstänkta och obekräftade, avslöjade och avslöjade, härrörande från eller på något sätt kopplade till anställningsställen som erbjuds eller faktiskt accepterats.

ANSVARSFRISK OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Du påtar dig allt ansvar och risk för din användning av denna webbplats och internet generellt. Denna webbplats och den information som tillhandahålls på den tillhandahålls på en "som den är" och "som tillgänglig" basis utan garantier av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till titelgarantier, icke-intrång eller underförstådda garantier för säljbarhet eller fitness för ett visst syfte. Inga råd eller information från boobooSKI.com, dess dotterbolag eller deras respektive anställda får modifiera ovanstående eller skapa någon garanti. boobooSKI.com och dess innehållsleverantörer och tjänsteleverantörer friskriver sig uttryckligen alla garantier för att informationen på detta system eller på internet i allmänhet kommer att vara oavbruten eller felfri eller att all information, programvara eller annat material som är tillgängligt från systemet är fritt från virus eller annat skadliga komponenter. boobooSKI.com garanterar inga garantier för att du kommer att få någon anställning via denna webbplats eller några garantier för (och tar inget ansvar för) någon anställning du kan få.

Under inga omständigheter ska boobooSKI.com och dess innehållsleverantörer och tjänsteleverantörer ansvara för några direkta, indirekta, straffande, tillfälliga, speciella eller följdskador som uppstår till följd av eller på något sätt i samband med användningen av denna webbplats eller med förseningen eller oförmågan att använda den, eller för någon information eller tjänster som erhållits via denna webbplats, eller på annat sätt uppstått genom användning av denna webbplats, internet generellt eller på annan grund (vare sig det är baserat på kontrakt, skadestånd, strikt ansvar eller på annat sätt).

Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följd- eller tillfälliga skador, kanske ovanstående begränsning inte gäller dig. Om denna ansvarsbegränsning eller uteslutning av garantin som anges ovan inte kan tillämpas eller inte kan verkställas av någon anledning, ska boobooSKI.coms maximala ansvar gentemot dig för alla typer av skador för alla anspråk som uppstår till följd av användningen av webbplatsen eller materialet vara begränsat till australiska $ 100.00.

UPPSÄGNING

boobooSKI. du av dessa användarvillkor.

BoobooSKI.com förbehåller sig dessutom rätten att avbryta bekräftelser av befattningar till sökande där omständigheterna kräver sådana åtgärder. På samma sätt förbehåller sig arbetsgivare (hotell / resorts) rätten att säga upp avtal om oförutsebara omständigheter kräver en minskning av antalet deltids-, tillfälliga och säsongsbetonade personal. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, vädret, medicinska nödsituationer och den ekonomiska situationen.

ERSÄTTNING

Användaren samtycker till att försvara, skydda och hålla oskadlig boobooSKI.com, dess innehållsleverantörer och tjänsteleverantörer, och dess och deras officerare, direktörer, anställda, agenter och dotterbolag från och mot alla fordringar, handlingar eller krav, inklusive utan begränsning rimlig laglig och redovisningsavgifter, som påstås eller är resultatet av din användning av sajten eller materialet eller ditt brott mot dessa användarvillkor. boobooSKI.com ska meddela dig omedelbart om sådant krav, kostym eller förfarande och ska hjälpa dig på din bekostnad att försvara sådana krav, kostymer eller förfaranden.

ALLMÄN

boobooSKI.com och dess innehållsleverantörer och tjänsteleverantörer gör inga uppgifter om att webbplatsen eller materialet är lämpliga eller tillgängliga för användning i andra jurisdiktioner, och åtkomst till dem från jurisdiktioner där dess innehåll är olagligt eller förbjudet. De som väljer att komma åt sajten från andra jurisdiktioner gör det på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar följs. Du får inte använda eller exportera materialet i strid med australiensiska exportlagar och förordningar. Alla fordringar som hänför sig till webbplatsen eller materialet ska regleras av materiella lagar i staten Victoria, Australien och internationella fördragsbestämmelser utan att verkställa några principer för lagkonflikter och utan hänvisning till 1980 års FN-konvention om Internationell försäljning av varor. Användare och boobooSKI.com samtycker härmed till exklusiv jurisdiktion och plats för alla handlingar eller tvister som uppstår enligt dessa användarvillkor i de statliga eller federala domstolarna i Melbourne, Victoria, Australien och internationella fördragsbestämmelser. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor visar sig vara ogiltig av någon domstol som har behörig jurisdiktion, ska ogiltigheten av sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa användarvillkor, som ska förbli i full kraft och verkan. Inget undantag från någon villkor i dessa användarvillkor ska betraktas som ett ytterligare eller fortsatt undantag från en sådan term eller någon annan term. Med undantag för vad som uttryckligen anges i ett visst "Juridiskt meddelande", mjukvarulicens, eller ytterligare användarvillkor på vissa sidor eller tjänster på webbplatsen eller som är länkade till sajten, till vilken du samtycker till att vara bunden, utgör dessa användarvillkor det fullständiga avtalet mellan dig och boobooSKI.com angående det ämne som anges här, och ersätter alla tidigare eller samtidiga förhandlingar, avtal eller framställningar avseende detta.

LÄR MER OM BOOBOOSKI